Naar één Woonpakket voor alle huurders
In het magazine dat u in december van ons ontving, schreven we (op pagina 13) over de verschillen tussen het onderhoudsabonnement, glas- en rioolfonds van De Key en het Pré Woonpakket. Samen met HPZ en beide Bewonerskernen hielden wij de samenstelling van het Pré Woonpakket tegen het licht én bepaalden we de bijdrage daarvoor opnieuw. Zo ontstaat er voor elke huurder bij Pré Wonen eenzelfde situatie. Hieronder een antwoord op uw mogelijke vragen:

Veel gestelde vragen

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het klein onderhoud aan uw woning. Zoals reparaties aan hang- en sluitwerk, kranen die lekken en reparaties aan toilet (reservoir). Wij kunnen dit onderhoud ook voor u doen. Door lid te worden van het Pré Woonpakket besteedt u het kleine onderhoud aan ons uit.

Lidmaatschap van het Pré Woonpakket is niet verplicht, maar verdient zich altijd dubbel en dwars terug. De kosten voor het Pré Woonpakket zijn € 5,36 per maand (per 1 juli 202). U kunt zich aanmelden via het het huurdersportaal of door het aanmeldformulier te printen, in te vullen en op te sturen.

Pré Wonen herstelt gebreken, voert de grotere reparaties uit en onderhoudt de buitenkant van de woning. U heeft een zogenoemde 'verzorgingsplicht' en bent zelf verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud aan uw huis. Bijvoorbeeld: u schildert uw huis binnen, houdt uw huis en balkon schoon en maakt de ventilatieroosters schoon. U onderhoudt de tuin en schuttingen en bestrijdt eventueel ongedierte.

Wij kunnen dit onderhoud ook voor u doen. Door lid te worden van het Pré Woonpakket besteedt u het kleine onderhoud aan ons uit.

Lidmaatschap van het Pré Woonpakket is niet verplicht, maar verdient zich altijd dubbel en dwars terug. De kosten voor het Pré Woonpakket zijn € 5,36 per maand (per 1 juli 2022). U kunt zich aanmelden via het het huurdersportaal. Of u kunt het aanmeldformulier printen, invullen en opsturen naar: Antwoordnummer 1268, 2000 VH Haarlem.

 

Als huurder van Pré Wonen bent u zelf verantwoordelijk voor een deel van het onderhoud aan uw woning. Denk daarbij aan kleine reparaties zoals een kapotte deurbel of een loszittende wastafel. Deze reparaties en andere kleine reparaties komen vaak voor uw eigen rekening.

Als u geen Pré Woonpakket afsluit, moet u reparaties waar u zelf verantwoordelijk voor bent zelf uitvoeren (en betalen).

Neemt u deel aan het Pré Woonpakket dan nemen wij u dit soort kleinere klussen uit handen. U betaalt een vast bedrag per maand voor het Pré Woonpakket van € 5,36 per maand (per 1 juli 2022). Jaarlijks indexeren we deze kosten.

Het Pré Woonpakket heeft een aantal voordelen:

 • U hoeft veel reparaties in de woning niet zelf te doen;
 • Pré Wonen voert de reparaties op vakkundige wijze voor u uit;
 • De kosten zijn aanzienlijk lager, dan wanneer u zelf een bedrijf inschakelt.

Meer informatie over welke werkzaamheden onder het Pré Woonpakket vallen leest u in de brochure 'Pré Woonpakket'

In het Onderhouds-ABC in de brochure 'Pré Woonpakket' ziet u welke werkzaamheden onder kleine reparaties vallen. Dit zijn de reparaties die onder het Pré Woonpakket vallen.

Het Pré Woonpakket kost € 5,36 per maand (per 1 juli 2022). U betaalt dit bedrag tegelijk met de huur.

Als huurder van Pré Wonen kunt u via het huurdersportaal makkelijk en snel het Pré Woonpakket aanvragen.

Of u print het aanmeldformulier, vult deze in en stuurt deze op naar: Pré Wonen, Antwoordnummer 1268, 2000 VH Haarlem.

Het Pré Woonpakket kost € 5,36 per maand (per 1 juli 2022). U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van uw aanmelding. Het Pré Woonpakket geldt niet voor huurders van andere eenheden zoals bv. een bedrijfsruimte.

De voordelen van een Pré Woonpakket:
- U hoeft veel reparaties in de woning niet zelf te doen;
- Vakkundige uitgevoerde reparaties;
- Lagere kosten dan wanneer u zelf een bedrijf inschakelt.

Meer informatie over welke werkzaamheden onder het Pré Woonpakket vallen leest u in de brochure 'Pré Woonpakket'.

Per 1 januari 2022 passen we de bijdragen voor het glasfonds en het rioolontstoppingsfonds aan. De hoogte van de bijdrage baseren wij op de daadwerkelijk gemaakte kosten voor glasherstel en rioolontstopping in Zandvoort over 2021.

Huidige situatie (=voortzetting De Key)

- € 7,07/maand: Onderhoudsabonnement
- € 1,60/maand: Glasfonds 
- € 0,44/maand: Rioolfonds

Nieuwe situatie:
- € 5,36/maand (per 1 juli 2022): Pré Woonpakket, inclusief glas- en riool
 

 • Heeft u nu een onderhoudsabonnement?
  U betaalt hiervoor nu € 7,07. Zet u deze om naar het Pré Woonpakket dan betaalt u én minder per maand: € 5,36 (per 1 juli 2022) én u ontvangt meer service. In het woonpakket vergoeden wij namelijk meer kleine reparaties dan u gewend bent.
 • Heeft u een glas- en/of rioolontstoppingsfonds?
  U maakt nu gebruik van het glas- en/of rioolontstoppingsfonds en betaalt hiervoor respectievelijk € 1,60 en/of respectievelijk € 0,44 per maand .* Zet u deze om naar het Pré Woonpakket dan betaalt u € 5,36 per maand (per 1 juli 2022), Pré Wonen neemt u dan, naast glasherstel en rioolontstopping, ook ándere kleine herstellingen uit handen.

Let op: wanneer u uw huidige abonnement, glas- en/of rioolontstoppingsfonds zo laat, dan bent u waarschijnlijk duurder uit, want:
- we gaan dit afrekenen tegen de daadwerkelijk gemaakte kosten.
- dit geldt ook voor de werkzaamheden die De Key via de servicekosten uitvoerde. Ook
  
 
deze werkzaamheden gaan we aan de huurder doorberekenen. Ze vallen wettelijk
  namelijk onder kleine herstellingen voor rekening van de huurder. 

* De bijdragen voor deze fondsen gaan omhoog. De Key had dit met een totaal woningbezit van ca. 33.000 woningen ondergebracht bij een verzekering. De verzekering wordt duurder, omdat het in Zandvoort om ongeveer 2.500 woningen gaat.

Nadat u zich heeft aangemeld voor het Pré Woonpakket innen wij uw bijdrage tegelijk met de maandelijkse huur.

Het Pré Woonpakket gaat in per de eerste van de maand na uw aanmelding.

Wij helpen u nadat u van ons een bevestiging van deelname heeft ontvangen (zie ook vorige vraag). De huuraanpassing gaat in per eerste van de maand volgend op deze bevestiging.

 

Hoe kan ik mij aanmelden?
Makkelijk en snel online via uw huurdersportaal. Na inloggen doet u dit met één klik.
Heeft u daarbij hulp nodig? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 77 00 000.

Makkelijk en snel online via uw huurdersportaal 'Mijn Pré Wonen' meldt u eenvoudig en snel een reparatieverzoek.
Wilt u liever bellen, dan kan dat op telefoonnummer 088 77 00 000 en kies optie 3.

Reparatieverzoeken met een spoedeisend karakter kunt u uitsluitend telefonisch melden via 088 77 00 000 en kies optie 3.
Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een gaslek, storing in de lift, rioolverstopping of storing in de centrale verwarming.
Dit kan 24 uur per dag, ook in het weekend.

>>> Meer informatie bij spoed.

Op mijnprewonen.nl kunt u zelf gemakkelijk en snel uw woonzaken regelen. Log in met uw persoonlijke gegevens en u kunt direct aan de slag.

Ga naar www.prewonen.nl:

 • Klik rechtsboven op 'mijnprewonen.nl'.
 • Vraag eenmalig inloggegevens aan.
 • Houd eenmalig, ter verificatie, uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
 • Een uniek e-mailadres is verplicht (dit wordt uw gebruikersnaam).
 • U ontvangt een e-mailbevestiging en kunt vervolgens direct inloggen.

Moet ik mij dan aanmelden voor een Pré Woonpakket?
Ja, als u het huidige onderhoudsabonnement wil omzetten naar het Pré Woonpakket kunt u dit online doen via uw huurdersportaal. Na inloggen doet u dit makkelijk en snel met één klik.

Of u print het aanmeldformulier, vult deze in en stuurt deze op naar: Pré Wonen, Antwoordnummer 1268, 2000 VH Haarlem.

Zodra wij uw aanmelding hebben verwerkt, vervalt het onderhoudsabonnement en passen wij uw maandelijkse bijdrage aan. In plaats van € 7,07 betaalt u € 5,36 per maand (per 1 juli 2022).

Jaarlijks indexeren we de bijdrage en als we een nieuwe overeenkomst afsluiten met de aannemer bepalen we de bijdrage opnieuw.
Het gaat altijd om een kostendekkende bijdrage. U krijgt dus geen afrekening, omdat we niet met een voorschotbedrag werken.

Het Pré Woonpakket is in principe voor alle huurders van een huurwoning, dus niet voorhuurders van bedrijfspanden of maatschappelijk onroerend goed. U moet zelf een glas- of rioolontstoppingsverzekering regelen.

 

U bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties van onderdelen die niet standaard tot de woning behoren, de zogenoemde ‘zelf aangebrachte voorzieningen’ zoals bijvoorbeeld zelf aangebrachte keukenapparatuur.,

Ook reparaties die het gevolg zijn van onjuist gebruik, vernieling of nalatigheid en dergelijke van uw kant vallen niet onder het Pré Woonpakket.

Meer leest u op de pagina Woning veranderen:

 

De woningen van Pré Wonen zijn verzekerd tegen brand- en stormschade.
Schade aan uw eigen bezittingen, de inboedel en onderdelen die niet tot de standaarduitrusting van de woning behoren, vallen hier niet onder.. Dit betekent dat kosten voor witten, saus-, schilder- en behangwerk na lekkage voor uw rekening blijven, óók als u deelneemt aan het Pré Woonpakket. Dit valt namelijk onder de inboedelverzekering die u zelf kunt afsluiten.

 

 

De deelname aan het Pré Woonpakket geldt voor 12 maanden. Na afloop van deze periode verlengen wij uw deelname telkens stilzwijgend met een jaar.

Na één jaar lidmaatschap kunt u het Pré Woonpakket maandelijks schriftelijk opzeggen.
Als u de huurovereenkomst beëindigt, stopt het Pré Woonpakket automatisch.

 

delen