Wijzigt er iets in uw woonsituatie, dan horen wij dit graag. Hieronder meer informatie over: medehuurderschap, samenwonen, kamerverhuur, huisbewaring, inwoning, 'Onder de pannen', woningruil, overlijden huurder/partner en uit elkaar gaan.

Medehuurderschap - uitleg

  • De hoofdhuurder is de persoon die op de huurovereenkomst staat. Hij of zij is in principe de verantwoordelijke voor een correcte bewoning van de woning, goed huurdersonderhoud en de stipte huurbetaling.
  • ​Een medehuurder is iemand die samenwoont met de hoofdhuurder en de status van medehuurder heeft verkregen. De naam van de medehuurder kan op de huurovereenkomst staan, maar dat hoeft niet. Het kan namelijk zijn dat de medehuurder door een juridische verbintenis met de hoofdhuurder dezelfde status heeft. Huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn voorbeelden van zo’n verbintenis.
  • De medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Zo geniet de medehuurder ook van de huurbescherming, maar is ook medeaansprakelijk voor de huurbetalingen. De medehuurder moet zijn hoofdverblijf in de woning hebben. Medehuurderschap kunt u onder bepaalde voorwaarden aanvragen.

Medehuurderschap - aanvragen voor mijn partner
Als u en uw partner aantoonbaar twee jaar op uw adres een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd kan uw partner medehuurderschap aanvragen via het aanvraagformulier medehuurderschap. Bij goedkeuring van dit verzoek is uw partner medehuurder. Uw partner heeft dan dezelfde rechten en plichten in relatie tot de huurwoning als u. Dit bevestigen wij schriftelijk aan u.

Samenwonen - trouwen of geregistreerd partnerschap
Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Geef dit aan ons door via: mail@prewonen.nl.
- Wij vragen u om een kopie van uw trouwboekje mee te sturen.
- Uw partner wordt of is van rechtswege medehuurder en net als u verantwoordelijk voor het betalen van de huurprijs.
- Denkt u eraan dat uw partner zich inschrijft bij de gemeente?

Samenwonen - maar niet trouwen of geregistreerd partnerschap
Gaat u samenwonen? Geef dit aan ons door via: mail@prewonen.nl.
- Wij vragen een kopie van het legitimatiebewijs van de partner mee te sturen.
- Denkt u eraan dat uw partner zich inschrijft bij de gemeente? 

Kamerverhuur
In een aantal gevallen is het toegestaan om een kamer in uw woning te verhuren. Hiervoor moet u wel vooraf toestemming vragen bij Pré Wonen. Het verkrijgen van toestemming is een gunst en geen recht.

Inwoning
Als u iemand wilt laten inwonen heeft u vooraf toestemming van Pré Wonen nodig. In principe krijgt u hier toestemming voor. U krijgt geen toestemming als:
- Pré Wonen vermoedt dat de inwoning ten doel heeft om de inwoner uiteindelijk tot hoofdhuurder te bevorderen;
- er al sprake is van overlast;
- de inwoner niet past bij de doelgroep van het betreffende wooncomplex (bijvoorbeeld bij een aanleun- of seniorenwoning).
U blijft altijd verantwoordelijk voor de plichten die voortvloeien uit het huurcontract. De inwoner kan geen enkele aanspraak maken op de rechten die voortvloeien uit het huurcontract.

Meedoen met project 'Onder de Pannen'
Dit is een project waarmee mensen die een slaapkamer ‘over’ hebben, deze legaal kunnen verhuren aan een stadsgenoot die dringend op zoek is naar woonruimte. Onderhuur dus, waarbij u niet gekort wordt op uitkering of toeslagen. Pré Wonen werkt hieraan mee. Huurders die dat willen, kunnen daarom tijdelijk iemand in laten wonen. De ‘inwoner’ - diegene die 'Onder de Pannen' wordt gebracht - betaalt hiervoor huur en een onkostenvergoeding. Meer informatie en spelregels.

Huisbewaring aanvragen
U kunt huisbewaring aanvragen als u voor langere tijd afwezig bent en graag wilt dat iemand op uw huis past. De huisbewaring kan worden toegestaan voor een half jaar. Bij proef samenwonen is dit maximaal een half jaar. Het is belangrijk om huisbewaring vooraf goed te regelen. U mag alleen met toestemming van Pré Wonen uw woning in gebruik geven. Meer informatie en de voorwaarden leest u in de brochure. U vraagt huisbewaring aan via het aanvraagformulier.

Ik wil ruilen van woning

Andere situaties

Als u gaat scheiden (of een geregistreerd partnerschap beëindigt) blijven beide partners de rechten en plichten op de woning houden totdat de echtscheiding definitief is. Met rechten en plichten bedoelen we dat u beiden aanspraak heeft op de woning en u beiden de verplichting hebt om de hele huurprijs te betalen. Als u samen met uw partner de beslissing heeft gemaakt wie er achterblijft in de woning, dat moet de huurder die de woning gaat verlaten zijn/haar medehuurderschap opzeggen.

Als u er samen niet uitkomt wie in de woning mag blijven wonen, kunt u de rechter vragen daarover een uitspraak te doen. De gerechtelijke uitspraak stuurt u naar Pré Wonen (mail@prewonen.nl). Na het versturen van de uitspraak wordt er contact met beide huurders opgenomen voor verdere afwikkeling.

Als u samenwoont, maar geen sprake is van scheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of medehuurderschap dan verandert er niets in de huurovereenkomst. U moet alleen een melding maken via uw account op ‘Mijn Pré Wonen’ -> 'Mijn gegevens' -> 'Ik wil overige gegevens wijzigen’.

  • Als uw partner hoofdhuurder was en u medehuurder bent geworden door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan heeft u recht op de huurwoning. U kunt een kopie van de akte van overlijden naar Pré Wonen sturen samen met uw persoonlijke gegevens en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart op rijbewijs). Wij zetten het huurcontract dan over op uw naam. U wordt hoofdhuurder.
  • Als uw partner hoofdhuurder was en u medehuurder bent geworden via een aanvraag, moet u bij Pré Wonen kunnen aantonen dat de huurwoning uw hoofdverblijf is vanaf het moment dat u de status medehuurder kreeg. De enige extra voorwaarde is dat u een huisvestingsvergunning van de gemeente nodig heeft. Pré Wonen kan deze verstrekken.
  • Als uw partner hoofdhuurder was en u geen medehuurder bent, of u kunt niet aantonen dat de huurwoning onafgebroken uw hoofdverblijf was, heeft u geen recht op de woning en zult u een nieuwe woning moeten zoeken. Meer informatie over 'Huur opzeggen bij overlijden huurder'
delen