Over het (sloop)nieuwbouwproject

Pré Wonen en aannemer KBM Groep zijn gestart met nieuwbouw in De Staalstraat en De Bazellaan in Parkwijk. De komende jaren maken de vier blokken portiekflats plaats voor nieuwbouw. Alle nieuwe woningen worden energiezuinig en gasloos en zijn bereikbaar met een lift.

De vernieuwing gebeurt in 4 fases. De eerste flat is inmiddels gesloopt. Op deze locatie is half juli 2019 gestart met het bouwen van het eerste blok nieuwe woningen. De bouw vordert. Oplevering is rond september 2020. Daarna volgt de sloop en nieuwbouw van blok 2 (Staalstraat 19 t/m 33) en blok 3 (De Bazellaan 15 t/m 25).

Bewoners uit de flats die worden gesloopt krijgen voorrang op de nieuwbouw. Wat er op de locatie van de vierde flat (De Bazellaan 29 t/m 51) komt is op dit moment nog niet bekend. Hier zijn nog geen definitieve keuzes voor gemaakt. Ook moet er nog afstemming met de gemeente plaatsvinden. Als hier meer duidelijk over is plaatsen we hier informatie over.

delen