Inboedelverzekering
In de Algemene Huurvoorwaarden vragen wij u een inboedelverzekering af te sluiten. Deze dekt schade aan spullen in uw huis. Denk aan: gordijnen, meubels en waardevolle spullen. Het gaat dan om schade door bijvoorbeeld wateroverlast, brand en inbraak. Schade aan de inboedel verhaalt u namelijk op uw inboedelverzekering.

Extra informatie bij inbraakschade:
Na inbraak moet u zelf aangifte doen bij de politie. U ontvangt dan een proces-verbaal van uw aangifte. Hierin staat dat er is ingebroken of een poging tot inbraak is gedaan.

Extra informatie bij (schade door) vorst:
Als het buiten vriest, is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat de temperatuur in uw woning boven het vriespunt blijft. Ook als u niet thuis bent. Als er toch schade ontstaat door bevriezing, dan zijn de kosten van herstel voor uw rekening. Bij twijfel kunt u om schade te voorkomen de waterleiding aftappen.

delen