De Raad van Commissarissen verzorgt het interne toezicht bij Pré Wonen. Alle leden zijn benoemd op basis van een opgesteld profiel, waardoor op het gehele werkterrein van Pré Wonen een ruime deskundigheid in de Raad aanwezig is. Anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad, hebben de leden geen zakelijke relaties met Pré Wonen. De Raad van Commissarissen heeft per 1 februari 2020 de volgende leden:

De heer ir. W. J. Bodewes (1952) voorzitter, lid Remuneratiecommissie
Directeur-eigenaar Wienke Bodewes, strategisch vastgoedadvies
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Advies, Supermarktfonds Nederland, Amsterdam
 • Lid Raad van Commissarissen Hurks, bouw- en ontwikkelingsbedrijf, Eindhoven
 • Lid Raad van Commissarissen Scholtensgroep, bouw-, ontwikkeling-,exploitatiebedrijf, Wognum
 • Lid Raad van Commissarissen, M.J. de Nijs en Zonen B.V., Warmenhuizen
 • Raad van toezicht Internationale Architectuur Biënnale, Rotterdam
 • Voorzitter Bestuur Holland Property Plaza, Zeist
 • Lid Dagelijks Bestuur Forum Stedelijke Vernieuwing, Den Haag
 • Voorzitter Raad van toezicht Stichting Waarborgfonds Koopwoningen,Rotterdam
 • Lid Raad van aanbeveling Provada, Amsterdam


De heer B.T. Rutten MBA, Msc (1970); lid, voorzitter Auditcommissie
Managing Director of Large Accounts and Advisory, ABN AMRO
Nevenfuncties:

 • Member of the Board of Recommendation Provada Trade Fairs
 • Chairman exam committee RICS


De heer Ir. F.M. van Beek (1953); vice-voorzitter (benoemd op voordracht van de bewonerskernen);
Directeur-eigenaar van Frank van Beek Consultancy B.V., adviseur op het gebied van Urban Concepts.
Nevenfuncties:

 • Lid Advisory Commitee Vesteda Investment Management
 • Voorzitter Bestuur Stichting KunstGrens, Amsterdam


Mevrouw mr. ing. E.M.W. Aalsma (1961); lid, lid Auditcommissie
Zelfstandig gevestigd advocaat (Asta advocaten).
Nevenfuncties:

 • Voorzitter van de klachtencommissie Balansgroep
 • Voorzitter in Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging HabekoWonen
 • Lid in Raad van Commissarissen Woningbouwstichting ZVH
 • Iyengar Yoga docente


Mevrouw J.P.A. de Goede MSc MCM (1954); lid (benoemd op voordracht van de bewonerskernen), voorzitter Remuneratiecommissie
Directeur/consultant Coreness B.V. The Change Academy
Nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen van Wooncompagnie, Hoorn
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht OVO, Zaanstad
 • Lid Raad van Toezicht Sopoh, Haarlemmermeer
 • Lid Raad van Toezicht, Tabijn, Heemskerk.

|
De heer dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi (1966); lid
Directeur-generaal Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH)
 • Bestuurslid ICTU
 • Lid van de ‘Raad van Nesteliers (Raad van Advies) van de Koninklijke Marechaussee
 • Directeur bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Lid van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie (ACTI)
 
delen