translate

Translate

Last of overlast en uw woonomgeving

Harde muziek, herrie van kinderen of rondslingerend vuil. Waar mensen samen wonen kunnen irritaties ontstaan. Pré Wonen maakt een verschil tussen last en overlast. U leest hier wat dat verschil is, wat u zelf kan doen en wanneer u ons of een andere instantie inschakelt.

Vragen over overlast

Spelende kinderen, een blaffende hond, lopen op de trap, een klussende buurman of muziek. Dit zijn normale leefgeluiden. U kunt daar wel degelijk last van hebben, maar deze leefgeluiden zijn niet zo erg dat er sprake is van overlast.

Wij verwachten bij last of hinder dat u eerst zelf naar een oplossing zoekt. Ga in gesprek met uw buren om het probleem op te lossen. Uw buren hebben vaak niet in de gaten dat ze overlast veroorzaken. Pré Wonen kan aan last of hinder niet veel doen.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen.

Buurtbemiddeling Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal

Buurtbemiddeling Beverwijk

U kunt ook contact zoeken met uw wijkagent.

Bij overlast is er sprake van agressiviteit, criminaliteit (zoals drugshandel) of huiselijk geweld. Meld dit bij de Politie via 0900-8844 en bij Pré Wonen via mijn.prewonen.nl. De politie registreert uw klachten. Wij raden u aan in ernstige gevallen officieel aangifte te doen. Het is verstandig een proces-verbaal te vragen.

Ga eerst eens praten met uw buren. U bent samen verantwoordelijk voor de goede onderlinge verstandhouding.

De relatie met uw buren is in de eerste plaats uw eigen verantwoordelijkheid. Pré Wonen, de politie of de rechter grijpen alleen in bij uitzonderlijke gevallen.

Als praten niet lukt kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling:

Buurtbemiddeling Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal

Buurtbemiddeling Beverwijk

Heeft u ideeën rond een betere buurt of tips? U kunt altijd contact opnemen met Pré Wonen. Wij denken graag met u mee. 

Als het gaat om echte overlast, zoals criminaliteit, agressie of drugshandel, dan belt u de Politie via 0900-8844. Daarna meldt u de overlast ook bij Pré Wonen. Wij kunnen alleen samen met u en de politie eventuele vervolgstappen nemen.

U meldt de overlast bij ons op mijn.prewonen.nl.

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie geeft over de aard en de tijdstippen van de overlast. Anonieme meldingen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Als er een melding van overlast bij ons binnenkomt, dan voeren we gesprekken met de betreffende bewoners of brengen hen in contact met hulpinstanties, zoals Buurtbemiddeling.

In sommige gevallen is zorg voor de overlastgever nodig. Dan leggen we direct contact met maatschappelijke partners, zoals GGZ.

Onze mogelijkheden zijn beperkt. We kunnen aan de rechter verzoeken het huurcontract te ontbinden. Daarvoor hebben we wel een dossier nodig, waarin omwonenden langdurig schriftelijke meldingen hebben gemaakt van zware overlast.

Dit is echt een laatste redmiddel. Ontbindt de rechter het huurcontract, dan is de bewoner dakloos en mag deze langere tijd geen sociale huurwoning in de regio meer huren.

Vragen over woonfraude

Woonfraude is alle vormen van onrechtmatig gebruik van de woning.

Er is sprake van onrechtmatig gebruik als u uw woning niet (alleen) gebruikt om er te wonen of er zelf niet woont. Voorbeelden hiervan zijn pensionvorming, drugsverkoop, wietteelt, prostitutie enz. Onrechtmatig gebruik veroorzaakt overlast voor omwonenden en vergroot de gevoelens van onveiligheid.

Ander onrechtmatig gebruik is onderhuur of het zonder onze toestemming laten inwonen van anderen.

Vermoedt u onrechtmatig gebruik van een woning bij u in de buurt? Meld het ons via mijn.prewonen.nl. Alvast bedankt voor uw melding!

Bij verward gedrag gaat het vaak om kwetsbare mensen waar anderen zich zorgen om kunnen maken. 

Soms zorgen mensen met verward gedrag voor overlast op openbare plekken. In dat geval kan de persoon die verward gedrag vertoont, aangemeld worden Meldpunt Zorg en Overlast. Het Meldpunt is van maandag t/m woensdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en donderdag t/m zondag van 09.00 tot 22.00 uur bereikbaar op 023-5159998 of op 0800-1205.

delen