Mijn Pré WonenContactZoeken

Pré Wonen is op zoek naar een voorzitter van de Raad van Commissarissen die ruime ervaring heeft als eindverantwoordelijk bestuurder. Kennis van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en ervaring met governance vraagstukken is essentieel. U heeft een breed profiel, affiniteit met de doelgroep en bij voorkeur kennis van de volkshuisvesting. Vanuit uw ruime ervaring weet u mee te denken over organisatieontwikkelingen en innovatie. U heeft toezichthoudende ervaring, bij voorkeur als voorzitter, en een helder beeld van moderne governance verhoudingen.

Als persoon beschikt de voorzitter over natuurlijk gezag en een open geest, biedt positief-kritisch tegenspel en stimuleert innovatief denken. De voorzitter vervult nadrukkelijk de klankbordfunctie vanuit de Raad van Commissarissen met de bestuurder en dient over voldoende tijd en toewijding te beschikken om inhoud te kunnen geven aan deze rol. Uw inzicht en ervaring zijn daarbij van toegevoegde waarde. Daarnaast beschikt de voorzitter over het vermogen om de samenwerking met en tussen de andere leden van de Raad van Commissarissen optimaal te laten functioneren

U bent in staat om de principes en uitgangspunten van Good Governance binnen de Raad van Commissarissen verder te ontwikkelen en te bewaken. Dit omvat het vermogen tot oordelen en toezicht houden op hoofdlijnen en lange termijn doelstellingen, en ook het hebben van voldoende flexibiliteit en bereidheid om snel en alert op actuele situaties in te springen. Kortom: de voorzitter van de Raad van Commissarissen is de centrale persoon die met kennis van zaken, charisma en hart voor de zaak leiding geeft aan het proces van toezicht.

De voorzitter geeft op een soepele manier sturing aan de vergaderingen en het overleg met de bestuurder, waardoor er ruimte is voor ieders opvattingen. Aanspreken op houding, gedrag en toegevoegde waarde, net als zelfreflectie horen daarbij. Discussies worden op inhoudelijke argumenten gevoerd. Ieder van de leden denkt en discussieert mee vanuit zijn/haar expertise, waarbij de voorzitter het gezag en de vaardigheden heeft om tot transparante en verantwoorde besluitvorming te komen. De voorzitter is een echte teamspeler. 

Het heeft de voorkeur dat de voorzitter uit het werkgebied komt, maar dat is niet per sé noodzakelijk. Mocht u niet uit het werkgebied komen, dan wordt verwacht dat actief energie gestoken wordt in de betrokkenheid met de regio.

Interesse? Klik hier voor meer informatie en om naar het online sollicitatieformulier te gaan.