Mijn Pré WonenContactZoeken

De Raad van Commissarissen verzorgt het interne toezicht bij Pré Wonen. Alle leden zijn benoemd op basis van een opgesteld profiel, waardoor op het gehele werkterrein van Pré Wonen een ruime deskundigheid in de Raad aanwezig is. Anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad, hebben de leden geen zakelijke relaties met Pré Wonen.

De Raad van Commissarissen heeft per 1 december 2016 de volgende leden:

Mevrouw C.P.M. Schilte (1948); voorzitter, lid remuneratiecommissie, (benoemd op voordracht bewonerskernen)

Nevenfuncties:

Voorzitter Raad van Toezicht Almeerse Scholen Groep, Almere

Voorzitter Bestuur Haarlemse Opera, Haarlem

Vicevoorzitter Nationaal Bestuur Zonnebloem, Breda

 

De heer drs. M.A. Zonneveld RA (1964) lid RvC; voorzitter Auditcommissie

Directeur Financiën ROC Amsterdam en ROC Flevoland.

Nevenfuncties:

Vicevoorzitter Raad van Toezicht Woningcorporatie Stichting Zaandamse Volkshuisvesting (ZVH).

 

De heer J.D. de Kort (1960) lid RvC, voorzitter remuneratiecommissie (benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad)

Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Diemen.

Nevenfuncties: Geen

 

De heer Ir. F.M. van Beek (1953) vicevoorzitter RvC (benoemd op voordracht van bewonerskernen)

Directeur-eigenaar van Frank van Beek

Consultancy B.V., adviseur op het gebied van Urban Concepts.

Nevenfuncties:

Lid Raad van Commissarissen Seyster Veste, Voorzitter bestuur Stichting KunstGrens, Amsterdam.

 

Mevrouw mr. ing. E.M.W. Aalsma (1961) (lid, Auditcommissie)

Zelfstandig gevestigd advocaat (Asta advocaten).

Nevenfuncties:

Lid (namens de huurders) en vicevoorzitter in Raad van Toezicht Woningcorporatie HabekoWonen Lid (namens de huurders) in Raad van Toezicht woningcorporatie WORMER WONEN

 

Mevrouw J.P.A. de Goede MSc, MCM (1954), (lid, Auditcommissie)

Coreness Strategy Leadership Change. Network director

Change Academy

Nevenfuncties:

Lid van de Raad van Commissarissen van Wooncompagnie. Hoorn, Purmerend, Schagen

Vice-voorzitter Raad van Toezicht OVO, Zaanstad

Lid Raad van Toezicht Sopoh, Haarlemmermeer

Visie op besturen en toezichthouden en toetsingskader RvC en Bestuur:

Visie op besturen en toezichthouden

Rooster van aftreden