Mijn Pré WonenContactZoeken

De Raad van Commissarissen verzorgt het interne toezicht bij Pré Wonen. Alle leden zijn benoemd op basis van een opgesteld profiel, waardoor op het gehele werkterrein van Pré Wonen een ruime deskundigheid in de Raad aanwezig is. Anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad, hebben de leden geen zakelijke relaties met Pré Wonen.

De Raad van Commissarissen heeft per 1 september 2019 de volgende leden:

De heer Ir. F.M. van Beek (1953) vicevoorzitter RvC (benoemd op voordracht van bewonerskernen)
Directeur-eigenaar van Frank van Beek
Consultancy B.V., adviseur op het gebied van Urban Concepts.
Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen Seyster Veste, Voorzitter bestuur Stichting KunstGrens, Amsterdam.

De heer B. Rutten (1970) lid RvC, voorzitter auditcommissie
Managing director bij ABN AMRO

De heer J.D. de Kort (1960) lid RvC, voorzitter remuneratiecommissie (benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad)
Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Diemen.
Nevenfuncties: Geen

Mevrouw mr. ing. E.M.W. Aalsma (1961) (lid, Auditcommissie)
Zelfstandig gevestigd advocaat (Asta advocaten).
Nevenfuncties:
Lid (namens de huurders) en vicevoorzitter in Raad van Toezicht Woningcorporatie HabekoWonen Lid (namens de huurders) in Raad van Toezicht woningcorporatie WORMER WONEN
 
Mevrouw J.P.A. de Goede MSc, MCM (1954), (lid, Auditcommissie)
Coreness Strategy Leadership Change. Network director
Change Academy
Nevenfuncties:
Lid van de Raad van Commissarissen van Wooncompagnie. Hoorn, Purmerend, Schagen
Vice-voorzitter Raad van Toezicht OVO, Zaanstad
Lid Raad van Toezicht Sopoh, Haarlemmermeer

Visie op besturen en toezichthouden en toetsingskader RvC en Bestuur:

Visie op besturen en toezichthouden
Rooster van aftreden