Contact

Cijfers en documenten

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Lees voor
Jaarverslag 2020
Lees voor
Jaarverslag 2019
Lees voor
Jaarrekening 2019
Lees voor
Jaarverslag 2018
Lees voor
Jaarrekening 2018
Lees voor
Jaarverslag 2017
Lees voor

Documenten

Statuten Pré Wonen
Lees voor
Reglement Bestuur
Lees voor
Verbindingenstructuur Pré Wonen
Lees voor
Algemene Inkoopvoorwaarden Pré Wonen
Lees voor
Gedragsregels Pré Wonen
Lees voor
Integriteitscode Pré Wonen
Lees voor
Klokkenluidersregeling
Lees voor
Visitatierapport
2018-2021
Infographic visitatierapport
Lees voor
Reglement Regionale Geschillencommissie
Lees voor
ANBI
Lees voor
Prestatieafspraken Beverwijk en Heemskerk
2022 - 2025
Lees voor
Prestatieafspraken Haarlem
2022 - 2025
Lees voor
Prestatieafspraken Zandvoort
2022 - 2025
Lees voor

Een woningcorporatie wordt beschouwd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zo ook Stichting Pré Wonen. Het werk dat we doen, doen we namelijk in het belang van de volkshuisvesting. Met bovenstaand formulier voldoen we aan de publicatieplicht vanuit de Belastingdienst om enkele gegevens op onze website te delen.