Contact

Cijfers en bestanden

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Lees voor
Jaarverslag 2020
Lees voor
Jaarverslag 2019
Lees voor
Jaarrekening 2019
Lees voor
Jaarverslag 2018
Lees voor
Jaarrekening 2018
Lees voor
Jaarverslag 2017
Lees voor

Documenten

Statuten Pré Wonen
Lees voor
Reglement Bestuur
Lees voor
Verbindingenstructuur Pré Wonen
Lees voor
Algemene Inkoopvoorwaarden Pré Wonen
Lees voor
Gedragsregels Pré Wonen
Lees voor
Integriteitscode Pré Wonen
Lees voor
Klokkenluidersregeling
Lees voor
Visitatierapport
2018-2021
Infographic visitatierapport
Lees voor
Reglement Regionale Geschillencommissie
Lees voor
ANBI*
Lees voor
Prestatieafspraken Beverwijk en Heemskerk
2022 - 2025
Lees voor
Prestatieafspraken Haarlem
2022 - 2025
Lees voor
Prestatieafspraken Zandvoort
2022 - 2025
Lees voor

*ANBI

De overheid ziet Pré Wonen – net zoals bij een goed doel – als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het werk dat we als woningcorporatie doen, doen we namelijk voor alle mensen die een huis nodig hebben. In het rijtje met bestanden hierboven ziet u daarom ‘ANBI’ staan; door dit bestand hier te delen, houden we ons aan wat de wet en de Belastingdienst van ons vraagt op dit gebied.