Alle corporaties hebben de verplichting zich tenminste eens in de 4 jaar te laten visiteren. Die visitatie houdt in dat een onafhankelijke commissie een objectief oordeel geeft over het maatschappelijk presteren van de corporatie. De commissie stelt een uitgebreid visitatierapport op. Op 27 oktober 2022 is het visitatierapport Pré Wonen 2018-2021 verschenen.

In vogelvlucht  
De visitatiecommissie was zeer te spreken over de ontwikkeling die Pré Wonen in die periode heeft doorgemaakt. De belangrijkste cijfers en een aantal quotes uit dit rapport zijn in deze infographic uitgelicht. 

Van belanghebbenden 
Pré Wonen wordt door haar belanghebbenden getypeerd als professioneel, maatschappelijk betrokken, sociaal en gemotiveerd. Samenwerkingspartners zijn zeer te spreken over de werkwijze van Pre Wonen. Vanuit huurders is het geluid gekomen om meer te luisteren en openheid te geven over waar Pré Wonen mee bezig is.

Uit de bestuurlijke reactie 
De toon van het rapport is ronduit positief. Ook laat de integrale scorekaart een mooie ontwikkeling zien. Tegelijkertijd heeft de commissie een aantal aandachtspunten mee gegeven. Ook dat is goed. Pré Wonen is een organisatie die de lat hoog legt. Het oppakken van de verbeterpunten die de commissie heeft aangedragen gaat ons daarbij helpen. 

Lees het hele rapport en de bestuurlijke reactie op visitaties.nl.  

delen