Binnenkort kan het zijn dat u een brief van de gemeente ontvangt met een vragenlijst. Samen met 30 andere gemeenten is er het tweejaarlijks onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’(WiMRA).

Met een steekproef zijn hiervoor 160.000 huishoudens in de regio willekeurig geselecteerd. Doel van het onderzoek is om de woonsituatie, woonlasten, tevredenheid en verhuiswensen van inwoners in beeld te brengen. Het onderzoek laat ook zien hoeveel mensen hun woning willen verduurzamen en wat de woonwensen van thuiswonende kinderen zijn.

Deze informatie kunnen gemeenten en woningcorporaties straks gebruiken om te bepalen waar zij zich voor moeten inzetten. Begin 2022 zijn de uitkomsten van het WiMRA bekend.

delen