Huurverhoging 2020

Pré Wonen heeft eerder dit jaar besloten opnieuw gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren voor huurders met een inkomen boven € 43.574,-. Het toepassen van een inkomensafhankelijke huurverhoging willen wij zorgvuldig doen en vraagt overleg en focus van onze kant. De recente ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 bemoeilijken deze zorgvuldige uitvoering. Daarom heeft Pré Wonen besloten om dit jaar de inkomensafhankelijke huurverhoging niet door te voeren.

Vernietigen inkomensgegevens
Voor het doorberekenen van deze huurverhoging hebben wij wel al inkomensgegevens ontvangen van de Belastingdienst. Deze gegevens hebben wij nu niet meer nodig en daarom vernietigen wij de ontvangen gegevens per direct volgens de richtlijnen van het AVG.

delen