Als inwoner van Bloemendaal kunt u met vragen over burenoverlast terecht bij een maandelijks spreekuur. Het gaat dan speciaal om vragen die u niet direct met uw buren kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, woningbouwcoöperaties, wijkagenten en gemeente zijn hierbij aanwezig.

Het eerst komende spreekuur is op woensdag 17 augustus tussen 10.00 - 11.00 uur in het gemeentehuis van Bloemendaal. Adres: Bloemendaalseweg 158 in Overveen.

U kunt vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus niet nodig. Lees meer over buurtbemiddeling in Bloemendaal op www.meerwaarde.nl

delen