Mijn Pré WonenContactZoeken
vrijdag 30 juni 2017

In november 2016 stuurden we een vragenlijst over onze dienstverlening naar alle huurders met een geregistreerd e-mailadres. De respons was enorm: 2972 huurders hebben de vragenlijst ingevuld. 

We zijn druk bezig om alle gegevens te verwerken zodat we acties uit kunnen zetten om onze dienstverlening te verbeteren.

Dit valt op:
- In totaal zijn er 7.950 emailadressen bij Pré Wonen bekend. De respons is 37%.
- De gemiddelde waardering voor onze diensten scoort tussen 7 en 8.
- 80% van de respondenten vindt dat het dienstenaanbod goed aansluit bij de wensen
- Slechts een klein deel (7%) geeft aan zelf een bepaalde dienst te willen uitvoeren.
- Respondenten regelen het liefste via de telefoon zaken met Pré Wonen. Daarna volgen e-mail en persoonlijk contact.

Iedereen die heeft bijgedragen willen we hartelijk bedanken.