Mijn Pré WonenContactZoeken
donderdag 19 april 2018

Huurt u een woning van Pré Wonen? Dan ontvangt u voor 1 mei van ons een brief over de jaarlijkse huurverhoging. In deze brief staat welk huurbedrag u per 1 juli 2018 gaat betalen voor uw woning.

Vragen over de huurverhoging 2018

Huurverhoging is nodig omdat alle prijzen stijgen. Ook Pré Wonen heeft ieder jaar te maken met hogere kosten. Toch wil Pré Wonen graag dat de huurprijzen voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom vragen we minder huurverhoging dan wettelijk is toegestaan.

De corporaties mogen wettelijk de huur van woningen in 2018 verhogen met maximaal 3,9% tot 5,4% (inkomensafhankelijk). Pré Wonen wil graag dat de huurprijzen voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom vragen we minder huurverhoging dan wettelijk is toegestaan. Zie verderop: Huurverhogingspercentages.

Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging.

In overleg met de Bewonerskernen is ervoor gekozen om geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Uw huurverhoging is afhankelijk van de verhouding tussen uw huidige huurprijs en de maximaal toegestane huurprijs.

Voor 2018 is de huurverhoging voor de vrije sector gebaseerd op het verschil tussen de huurprijs en de markthuurprijs.

Staffel is op basis van maximaal redelijk (sociaal) en marktwaarde (vrije sector)

Sociale huurwoningen

                      Verhoging staffel        Inflatie       Totaal Verhoging

> 100%                                0%            0%                             0%
> 90%                                  0%            0%                             0%
> 70%                               0,0%         1,4%                          1,4%
> 55%                             0,75%         1,4%                        2,15%
< 55%                               1,3%         1,4%                         2,7%
overig                               0,0%         1,4%                         1,4%

Vrij sector huurwoningen

                      Verhoging staffel     Inflatie       Totaal Verhoging

> 100%                               0%            0%                          0%
> 90%                                 0%            0%                          0%
> 70%                               0,0%        1,4%                        1,4%
> 55%                             0,70%        1,4%                        2,1%
< 55%                               1,0%        1,4%                        2,4%
overig                               0,0%        1,4%                         1,4%

Huurverhoging overige ruimten: 1,4%  
Het gaat hierbij om: woonwagens en standplaatsen, parkeerplaatsen, garages en bergingen.

Ja. Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt, blijft dat in de nieuwe situatie ook zo.

Heeft u een sociale huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken. Maakt u in dat geval gebruik van het standaard bezwaarschriftformulier.

Maakt u gebruik van automatische incasso, dan hoeft u niets te doen. Pré Wonen past het bedrag voor u aan. Kiest u voor een periodieke overboeking bij uw bank of e-banking, dan moet u zelf voor de aanpassing zorgen.

U betaalt samen met uw huur voor servicekosten. Onderdeel van deze servicekosten is de “elektra in de gedeelde ruimten” zoals de hal, het trappenhuis en de galerij. Voorheen maakte ook  het vervangen van lampjes onderdeel uit van “elektra algemene ruimten”. Sinds dit jaar maakt het vervangen van lampjes géén onderdeel meer uit van de ”elektra in algemene ruimte”. We hebben dit gesplitst en vermelden de kosten voor het vervangen van lampjes nu als apart component “lampenfonds”. In totaal blijft u precies hetzelfde betalen.