Mijn Pré WonenContactZoeken

Pré Wonen: “Jullie zijn het beste bedrijf dat ik ken, jullie maken woningen weer mooi”

Visitatieperiode 2014-2017
Pré Wonen heeft een uitdagende periode doorstaan waar het gaat om de interne organisatie. Tegelijk zijn alle geïnterviewde belanghebbenden het erover eens dat Pré Wonen de goede dingen doet. De organisatie wordt gezien als open, betrouwbaar, sociaal, lokaal gebonden en met oog voor haar huurders. Dat laatste is een plezierige constatering omdat Pré Wonen begin 2016 haar koers heeft verlegd van wijk georiënteerd naar meer op de huurders gericht en daarbij willen uitblinken in de kwaliteit van de dienstverlening.

Van de belanghebbenden
Pré Wonen wordt door haar belanghebbenden getypeerd als betrokken, sociaal, klantgericht en betrouwbaar. Vanuit de bewonerscommissies is waardering voor wat Pré Wonen doet. Tegelijk vragen zij om meer aandacht voor de gemaakte keuzes en daarbij gehanteerde uitgangspunten. Zo kan het huurbeleid nog wel meer duiding krijgen maar ook de communicatie op diverse onderdelen van het beheer en onderhoud.

Uit de bestuurlijke reactie
Het is geweldig om in het rapport de spontane uitspraak te lezen: ‘Jullie zijn het beste bedrijf dat ik ken, jullie maken de woningen weer mooi.’ Woorden van de chauffeur die de visitatiecommissie langs het bezit van Pré Wonen reed op het moment dat men was aangekomen bij Slauerhoff, een grootschalig herstructureringsproject in Haarlem Noord, dat in 2012 is opgeleverd. Of we binnen afzienbare tijd een dergelijke grootschalige gebiedsaanpak met vergelijkbare impact kunnen realiseren, is nog maar de vraag. De essentie van zijn woorden is echter veel belangrijker: De inzet van Pré Wonen wordt opgemerkt en gewaardeerd. En misschien is dat ook de toon van het visitatierapport. De commissie constateert dat Pré Wonen onder lastige en sterk wisselende omstandigheden, zowel intern als extern, de goede dingen is blijven doen en, gezien de cijfers, ook beter is gaan doen. Een compliment aan de hele organisatie die met veranderde wetgeving, maar ook als gevolg van bestuurlijke en organisatiewijzigingen, veel voor de kiezen heeft gekregen en niettemin onverminderd heeft gepresteerd ten behoeve van de gezamenlijke opgave: Iedereen een fijn thuis!