Mijn Pré WonenContactZoeken

Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet oplossing extra CO2-reductie:
100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurders

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda vandaag tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten.
Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de verhuurderheffing.

Ook Pré Wonen was aanwezig om steun te betuigen en haar deelname te bevestigen aan het actieplan.

Sneller, meer investeren
Het kabinet heft sinds 2013 een belasting - bekend als de verhuurderheffing - aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist.
Dit jaar € 1,7 miljard. Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo, veel sneller meer sociale huurwoningen verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders direct verlagen.
Zo bieden woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet een oplossing om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.
Pré Wonen betaalt jaarlijks € 11.596.000,- verhuurderheffing aan het Rijk. Met dat bedrag kan de corporatie 330 huurwoningen verduurzamen.

Bondgenoot bij klimaatakkoord
Met het actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren:
extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.
Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2.
Hun huurders zien de energierekening dalen en gaan er op vooruit. Dat motiveert om mee te doen!

Gemeente en huurders steunen de actie
Bewonerskernen Zuid-Kennemerland en IJmond zijn blij met de actie van Pré Wonen.
Ook de gemeente Haarlem ondersteunt de actie en onderstreept in haar collegeprogramma het belang van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen.

Belastingen voor sociale verhuurders
De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat blijkt niet het geval.
Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en de vennootschapsbelasting.
Daarmee zijn de twee maanden huur inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden. Dat geldt dan voor dertig procent van alle Nederlanders.
Zij wonen in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar.