Mijn Pré WonenContactZoeken

Halis Karakaya, Ozan Balik en N. Fatima Asbihi werkten de afgelopen maanden aan hun afstudeeronderzoeken bij Pré Wonen. Gisteren presenteerden zij hun resultaten aan meer dan 30 collega’s.

Fatima onderzocht hoe schoon, heel en veilig wordt beleefd door huurders, buurtbeheerders en medewerkers met minder direct contact met huurders. Zij gaf verschillende tips voor nog betere samenwerking. Ook gaf zij veel input voor een Handboek schoon, heel en veilig dat allerlei procedures en beleidsstukken gaat bundelen.

Halis richtte zich in zijn onderzoek op risicomanagement. Hij gaf als tip om bij het inventariseren van risico’s het proces in de praktijk te observeren. Zo kunnen betere beheersmaatregelen worden opgenomen in de procesbeschrijvingen.

Ozan ging met oudere huurders in gesprek die zich aanmeldden voor de verhuisregeling Ouder worden en prettig wonen. In de eerste 15 maanden verhuisden al 42 huurders, maar waarom zijn dat er eigenlijk niet meer? Ozan gaf tips om corporatiemedewerkers en verhuiscoaches beter met elkaar te laten samenwerken en over het bereiken van ouderen die niet digitaal vaardig zijn.

Pré Wonen gaat aan de slag met de resultaten. Wij bedanken Halis, Fatima en Ozan voor hun grote inzet.

Wil jij ook stagelopen bij Pré Wonen? Wij denken graag met je mee over een goede opdracht.