Mijn Pré WonenContactZoeken

De Voorkamer
Uw huis, de buurt waarin u woont: het is een belangrijk deel van uw leven, u bent er elke dag. Door met Pré Wonen mee te denken, verbeteren we samen de woningen en woonomgeving van onze huurders. We betrekken u daarom graag bij de keuzes die Pré Wonen maakt.

Denk mee, praat mee!
De Voorkamer is een denktank van betrokken huurders. De Kamerleden zijn actieve, betrokken en kundige huurders uit het werkgebied van Pré Wonen. Zij zijn gesprekspartner voor Pré Wonen en praten en denken mee over beleidsmatige en organisatiebrede onderwerpen, zoals het huurbeleid, onderhoudsbeleid, duurzaamheid en klantdienstverlening. De Voorkamer kan ook zelf een onderwerp op de agenda zetten waarvan ze vindt dat Pré Wonen er (meer) aandacht aan zou moeten besteden.

Profiel van een voorkamerlid

Criteria

 • Interesse hebben in het werk van een woningcorporatie.
 • Goede kennis van het werkgebied van Pré Wonen.
 • Graag willen meedenken en invloed uitoefenen op de beleidskeuzes van Pré Wonen.
 • Een persoon met zin, tijd, energie en deskundigheid.
 • Beschikken over digitale basisvaardigheden.
 • Geen lid zijn van één van de bewonerskernen van Pré Wonen.

Ervaring

 • Er is geen ervaring nodig.

Competenties

 • Het vermogen abstracte informatie tot u te nemen.
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
 • Capaciteiten om samen te werken en op te komen voor het algemeen belang.

Wat levert het op?

 • Actieve betrokkenheid bij uw woon- en leefomgeving.
 • Meepraten en meedenken over beleidsthema’s van Pré Wonen.
 • Inzicht in de organisatie Pré Wonen.
 • Het vergroten van uw netwerk.
 • Ervaring met vrijwilligerswerk op beleidsniveau.
 • Voorkamerleden ontvangen een onkostenvergoeding.

Aanmelden
Wij zoeken voor De Voorkamer drie nieuwe leden die voor een periode van maximaal 4 jaar met ons mee willen denken. Per jaar bekijken we gezamenlijk welke onderwerpen er in het jaarplan staan, en kunt u aangeven met welk(e) van deze onderwerp(en) u mee zou willen denken. U bepaalt per jaar dus zelf hoeveel tijd u in de Voorkamer steekt. Aanmelden kan tot 14 oktober.

Interesse?
Wilt u meer weten over de Voorkamer? Dan kunt u bellen met Voorkamerlid Marjan Hielken (06 18 48 31 20) of met Dion Heinis van Pré Wonen (06 52 57 20 08). Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven, stuur dan een mailtje naar: devoorkamer-at-prewonen.nl.