Loden leidingen werden vroeger gebruikt voor de aanleg van waterleidingen. Sinds 1960 mogen deze leidingen volgens de wet niet meer in huizen worden ingebouwd. Pré Wonen heeft woningen die vóór 1960 gebouwd zijn. De meeste loden waterleidingen uit oudere woningen hebben we al vervangen door leidingen van koper of kunststof. Bijvoorbeeld bij onderhoud, renovatie of na een lekkage. In een aantal gevallen was er geen medewerking van de betreffende bewoner, in dat geval is het uitgevoerd bij verhuizing. Toch kunnen er nog (resten van) oude leidingen liggen. Daarom onderzoeken we of er loden waterleidingen in onze woningen met een bouwjaar tot en met 1960 zitten.

Meest gestelde vragen
Dit is een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden voor huurders van Pré Wonen over de loden waterleidingen.

Wat is er aan de hand?

Onder de vloeren en in de fundering van sommige van onze oudere woningen kunnen nog stukken loden waterleidingen liggen. Als door deze waterleidingen nog kraanwater stroomt, kan dat invloed hebben op de kwaliteit van uw drinkwater. Daarom sporen we deze op en vervangen ze. Zo zorgen wij ervoor dat uw drinkwater aan de Nederlandse norm van maximaal 10 microgram lood per liter kraanwater voldoet. Als we ze vervangen doen we dat op een manier die zo min mogelijk overlast geeft. Het tempo waarin we dat doen is afhankelijk van het aantal leidingen dat we vinden, de ligging en hoe we ze kunnen vervangen. Als we denken dat er nog loden waterleidingen in of om een woning liggen, krijgen de bewoners hier over bericht.

Er zijn veel verschillende soorten waterleidingen. Een toevoerleiding ligt onder de vloer van een huizenblok en wordt gedeeld door verschillende buren. Daar kunnen sommige stukken nog van lood zijn. Een ander voorbeeld zijn stijgleidingen. Deze zitten vaak in de hal van een complex, en lopen vanaf daar naar elke verdieping of woning. We onderzoeken welke leidingen waar liggen, en of er nog stukken loden leiding in zitten. We verwachten dit onderzoek voor het einde van het jaar te hebben afgerond.

 

Loden waterleidingen worden niet meer toegepast sinds 1960. Als water door loden leidingen stroomt, kunnen er kleine looddeeltjes losraken. Dat heeft invloed op de waterkwaliteit. Vooral voor kinderen tot 7 jaar en zwangere vrouwen is het van belang dat zij zo min mogelijk lood binnen krijgen. Daarom vervingen we de afgelopen jaren al veel loden waterleidingen door leidingen van koper of kunststof. Voor meer informatie over lood en gezondheid verwijzen we naar de website van de GGD.

Om welke woningen gaat het?

In huizen gebouwd tot 1945 is vaak lood gebruikt. Tussen 1945 en 1960 werden steeds vaker andere materialen gebruikt. Sinds 1960 is de aanleg van loden waterleidingen niet meer toegestaan. Bij renovaties en groot onderhoud van oudere woningen haalden we de afgelopen jaren al veel loden leidingen weg en vervingen ze door leidingen van koper of kunststof. In een enkel geval gaf de bewoner geen toestemming, dan is de loden waterleiding in principe bij het leegkomen van de woning weggehaald.

Weet u niet wanneer uw huis is gebouwd? Doe dan hier de woningcheck.

Als uw huis ná 1960 is gebouwd, dan zit er geen loden waterleiding in. Is uw huis van vóór 1960? Dan is de loden waterleiding vaak al vervangen. Soms weten we dat zeker, soms niet. Dat onderzoeken we. Aan de hand van archiefonderzoek, bepalen we welke complexen we nader gaan bekijken naar de mogelijke aanwezigheid van loden waterleidingen. Als we uw woning verder moeten onderzoeken dan hoort u dat voordat we met het onderzoek gaan begin. Het 'kijkonderzoek' start vanaf 1 september 2020. Als uw woning onderzocht wordt, dan krijgt u hierover voor 30 september 2020 een brief van Pré Wonen. Als uw geen brief ontvangt, dan behoort uw woning niet tot de woningen waar nog loden leidingen aanwezig kunnen zijn.

 

 

Loden waterleidingen zijn destijds bij de bouw van oudere woningen, tot 1960 veel gebruikt. Deze leidingen liggen vaak onder vloer en er kan nog water doorheen stromen. Het gaat hier dus vooral om vooroorlogse buurten en wijken die vlak na de oorlog gebouwd zijn. Een latere buurt zoals Schalkwijk in Haarlem of de Broekpolder in Beverwijk maken dus geen onderdeel uit van het onderzoek.

Weet u niet wanneer uw huis is gebouwd? Doe dan de woningcheck via deze link.

Wat doet Pré Wonen hier aan?

We vervingen al veel loden waterleidingen bij de uitvoering van renovaties en groot onderhoud. En daar gaan we mee door. Sommige loden waterleidingen zijn alleen te vervangen als vloeren en muren worden opengebroken. Dat doen we dan tegelijkertijd met groot onderhoud, woningverbetering of renovatie of als de woning leeg komt. En soms kunnen we loden waterleidingen alleen vervangen als alle buren meewerken. Dat is wel eens lastig te organiseren.

Loden waterleidingen kunnen nog in gebruik zijn in woningen van voor 1960 en vooral van voor 1945. We hebben eerst (historische) gegevens gebruikt om meer te weten te komen over de woningen van voor 1960. Welke onderhoudswerkzaamheden vonden er de afgelopen tientallen jaren plaats? Zijn loden waterleidingen toen vervangen? Waar liggen ze precies? Die informatie is niet voor alle woningen even goed bijgehouden. Daarom is  er nog een aantal woningen die we verder gaan onderzoeken. Dit doen we door in het woongebouw te kijken. soms is dit in de algemene ruimtes van uw gebouw. Soms moeten we uw woning in. Als dit het geval is, nemen we contact met u op. Als we onderzoek in uw woning moeten doen, overleggen we eerst met u of dit veilig kan. Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van de overheid. Bij eengezinswoningen hoort een inspectie van de kruipruimte bij het onderzoek, de waterleiding loopt namelijk altijd door deze kruipruimte.

Pas als we weten waar de loden waterleidingen liggen kunnen we een oplossing bedenken. Geen enkel huis of huizenblok is hetzelfde. Dat heeft invloed op de aanpak. Alleen als we na de inspectie meer duidelijkheid nodig hebben of er loden waterleidingen zijn, doen we een watertest.

Nee, we controleren alleen die woningen waarbij er aanleiding is om nader onderzoek te doen. Zodra we denken dat er ergens loden waterleidingen aanwezig zijn, onderzoeken we dat. Als we resten van loden waterleidingen vinden, dan willen we die zo snel als praktisch mogelijk is, vervangen. Daar wordt u dan over geïnformeerd.

Als het nodig is dat wij uw woning verder onderzoeken, dan nemen wij voordat we onderzoek gaan doen met u contact op. Het onderzoek starten we in oktober 2020 en hopen we april 2021 afgerond te hebben. Als wij uw woning onderzocht hebben krijgt u altijd bericht over de resultaten, ook als er geen loden waterleidingen aangetroffen zijn.

Wat kan ik als huurder doen?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De afgelopen maanden zijn de gezondheidsadviezen door de GGD over lood en gezondheid geregeld geactualiseerd en aangescherpt. Voor het meest actuele advies kunt u het beste contact opnemen met de GGD.

 

We krijgen veel telefoontjes, mail- en whatsapp-berichten van huurders en andere bewoners. Soms kan iets langer duren dan u van ons gewend bent voordat we u kunnen antwoorden. We doen ons best om binnen drie werkdagen te reageren. We raden u ook aan ons te mailen mail@prewonen.nl als u nog een vraag heeft. Wij nemen dan contact met u op.

Wat kan ik als huurder of eigenaar in een VvE doen?

Pré Wonen doet onderzoek naar loden waterleidingen. We doen archiefonderzoek, onderzoek in/om onze huurwoningen en laten, indien nodig, watertesten uitvoeren door specialistische bedrijven. We verwachten dit onderzoek voor het eind van 2020 klaar te hebben. We onderzoeken ook de huurwoningen in VvE-complexen. Als we loden waterleidingen vinden, dan bespreken we de vervolgstappen met het VvE-bestuur. Elk woongebouw is uniek en krijgt een eigen aanpak. Als u in een VvE woont en huurt van Pré Wonen, dan ontvangt u ook bericht van Pré Wonen als we loden waterleidingen in uw woning aantreffen.

Als Pré Wonen in VvE’s onderzoek doet naar loden waterleidingen, dan informeren we het VvE-bestuur over de resultaten van het onderzoek. Als we resten van loden waterleidingen vinden, dan bespreken we de vervolgstappen met het VvE-bestuur. Elk woongebouw is uniek en krijgt een eigen aanpak. Huurders van Pré Wonen, die een woning huren in een VvE, krijgen behalve van het VvE bestuur ook van Pré Wonen bericht als er loden waterleidingen in hun woning aangetroffen zijn.

Bent u huurder van Pré Wonen in een VvE?
Dan hoeft u geen watertest aan te vragen. Als er meer zekerheid nodig is om te bepalen of er nog loden waterleidingen zijn, laten wij een watertest uitvoeren. We bieden geen extra watertesten aan.

Bent u een eigenaar in een VvE?
Dan hoort u via uw VvE-bestuur de resultaten van het onderzoek van Pré Wonen. Wilt u niet wachten op het resultaat van dit onderzoek? Dan kunt u via het bestuur van uw VvE een watertest aanvragen.

 

Watertesten

Als u een watertest heeft gedaan, is het belangrijk dat de test is uitgevoerd door een hier in gespecialiseerd bedrijf, is goedgekeurd en een certificaat heeft. Verschillende watertesten zijn bedoeld voor verschillende situaties. Er is verschil tussen een watertest die wordt afgenomen als het water een tijd heeft stil gestaan. Of als de kraan juist een tijdje heeft doorgelopen. De ene test werkt goed voor installaties in huis, de andere voor gedeelde toevoerleidingen (buiten uw huis). Daarom kunnen we niets zeggen over de uitslag van uw test. Denkt u dat u loden waterleidingen in uw woning heeft? Neem contact met ons op via mail@prewonen.nl.

We hebben in totaal ongeveer 4000 woningen van voor 1960. Bij de meeste van deze woningen zijn de loden waterleidingen al lang verwijderd. Als dit niet het geval is of er nog twijfels zijn dan gaan we verder onderzoeken. Het is niet nodig dat we bij al deze woningen een watertest afnemen. Wij doen dit alleen als er na archiefonderzoek en inspectie op locatie meer zekerheid nodig is of er nog loden waterleidingen zijn.

Als u niet wilt wachten tot wij u meer informatie kunnen geven, dan kunt u zelf een watertest aanvragen bij een hierin gespecialiseerd bedrijf. Aan zo’n test zijn wel kosten verbonden. Die moet u zelf betalen. Op de website van de GGD staan enkele van deze bedrijven genoemd.

Vertraging door Corona en loden waterleidingen

Door de maatregelen rond het coronavirus, loopt het opsporen en vervangen van loden waterleidingen enige vertraging op. We doen ons uiterste best om zo veel mogelijk werkzaamheden toch door te laten gaan. Veiligheid van huurders, bewoners en medewerkers staat daarbij voorop! We volgen de adviezen van de overheid en het RIVM om te bepalen welke werkzaamheden we door kunnen laten gaan en welke niet. We hebben voor alle woningen van voor 1960 onderzocht welke informatie bekend is op basis van onze archieven en de kennis bij medewerkers en co-makers. In oktober 2020 gaan we de woninginspecties starten. Als we nog loden waterleidingen vinden, dan willen we die zo snel als praktisch mogelijk is, vervangen.

Pré Wonen volgt de aanwijzingen van het RIVM en de overheid op. Dat betekent dat we sommige dingen niet meer kunnen doen. Of anders doen dan u van ons gewend bent. We nemen maatregelen om tijdens de werkzaamheden weinig tot geen contact met bewoners te hebben. Ook komen we niet thuis bij mensen die nu extra kwetsbaar zijn: mensen van 70 jaar en ouder of personen met een zwakke gezondheid. We beoordelen voor elke afspraak of deze veilig door kan gaan of niet.

Bewoners kunnen altijd de werkzaamheden uitstellen. Neem daarvoor contact met ons op.

delen