Kuenenpleinbuurt

De komende jaren werken Pré Wonen, Woonopmaat en de Gemeente Beverwijk aan de vernieuwing van de Kuenenpleinbuurt. We maken van de wijk een prettige, groene en duurzame wijk. Dit doen we in nauwe samenspraak met bewoners. Samen werken we aan een mooi en veilig Kuenenplein, waar iedereen zich thuis voelt.

Gebiedsvisie

In de gebiedsvisie voor de Kuenenpleinbuurt hebben de Gemeente Beverwijk, Pré Wonen en Woon op Maat gezamenlijke plannen gepresenteerd om de buurt in 10 jaar te verbeteren. Het is een ingrijpend plan: een aantal flats in de buurt wordt gesloopt en vervangen voor nieuwbouw. Ook is er veel aandacht voor de woonomgeving. Uiteindelijke doel is een prettige buurt waar bewoners graag wonen. 

Aangepaste plannen
In de zomer van 2020 zijn de eerste plannen voor de Kuenenpleinbuurt bekend gemaakt. In samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit buurtbewoners, zijn de plannen voor de wijk  aangepast. Er ligt nu een verbeterd plan waar alle partijen achter staan. Deze nieuwe gebiedsvisie is in februari 2022 vastgesteld door de gemeente.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Heeft u algemene vragen over de gebiedsvisie, over de renovatie van de woningen of de plannen voor de nieuwbouw? Neem dan contact op met Pré Wonen

Op de website van de gemeente Beverwijk vindt u meer informatie over de Kuenenpleinbuurt.

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep bestaande uit kopers en huurders uit de wijk. Deze groep blijft tijdens de vernieuwing van de wijk betrokken en kijkt kritisch mee bij de uitwerking van de plannen. Wilt u contact met de klankbordgroep? Mail met contactkbgkuenenpleinnl

Kuenenplein-Plantage

De wijk Kuenenplein-Plantage ligt vlakbij het centrum van Beverwijk. De stad telt ruim 40.000 inwoners en ligt tussen Haarlem en Alkmaar. De Kuenenpleinbuurt werd in de jaren ’50 gebouwd. Gemeente Beverwijk, Woonopmaat en Pré Wonen werken samen met buurtbewoners aan de verbetering van de Kuenenpleinbuurt. Om de buurt te laten bloeien tot: 

  • een diverse wijk met een goede woningmix van gerenoveerde en nieuwe; woningen eengezinswoningen en appartementen; sociale huur en vrije sector. 

  • een prettige en groene wijk met een fijne openbare ruimte met aandacht voor groen in de wijk.  

  • een duurzame wijk. 

Downloads

Gebiedsvisie Kuenenpleinbuurt
Lees voor
Nieuwsbrief Kuenenpleinbuurt mei 2023
Lees voor
Nieuwsbrief Kuenenpleinbuurt december 2023
Lees voor
Informatieboekje voor huurders
Lees voor