Mijn Pré WonenContactZoeken

Voor alle woningen geldt dat er een wachttijd is. Voor IJmond staat dit per optiewoning vermeld in de detailinformatie.

U kunt alleen een woning met een huur onder de € 710,68 exclusief servicekosten (prijspeil 2018), toegewezen krijgen, als uw (gezamenlijk) bruto gezinsinkomen lager is dan € 41.056,- per jaar. U dient dit verplicht aan te tonen met een recent IBRI-formulier!
U kunt maximaal vijf opties kopen. Elke genomen optie kost u € 25,-.
Als u een aanbieding krijgt en u weigert de woning of u reageert niet, dan gaan wij ervan uit dat u geen interesse in de woning heeft. Indien u binnen een optie drie keer weigert, wordt u automatisch uit de optierij verwijderd. U ontvangt geen restitutie. Mocht u geen interesse meer hebben in bepaalde opties, dan kunt u deze zelf verwijderen of u kunt aan de betreffende wooncorporatie vragen om dat te doen. U ontvangt dan € 20,- retour per optie. 
Om de vervuiling van het optiesysteem tegen te gaan, moeten ingeschreven woningzoekenden jaarlijks de inschrijving in het optiemodel bevestigen. Zij ontvangen hierover bericht van de wooncorporatie. Woningzoekenden die de inschrijving niet jaarlijks bevestigen raken hun opties kwijt en ontvangen dan geen
€ 20,- retour.

Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar gelden afwijkende huurtoeslaggrenzen. Zie hiervoor: www.toeslagen.nl.

De maximale huurprijs die u ziet staan, is de kale huurprijs. Dat betekent dat eventuele servicekosten bovenop de huur wel boven deze grens uit mogen komen.

Is uw huishoudinkomen hoger dan € 30.400 en lager dan € 41.056? U kunt reageren op alle huurwoningen met een huurprijs tot € 710,68.

Huurwoningen vanaf € 710,68
Voor woningen met een huurprijs boven de € 710,68 gelden andere inkomensvoorwaarden. Deze woningen noemen we vrije sector huurwoningen.

Vragen over inkomensgegevens

- Inkomensverklaring van de Belastingdienst of;
- Definitieve (of voorlopige) aanslag inkomstenbelasting
- Huidige inkomensgegevens (bijvoorbeeld recente loonstroken, jaaropgaven, uitkeringsspecificaties)

Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met de inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar.

Naast de verplichte inkomensverklaring levert u uw huidige inkomensgegevens aan. Bijvoorbeeld: recente loonstroken, jaaropgave, uitkeringsspecificaties.

Wij gaan dan uit van uw huidige inkomensgegevens.

U kunt bij de Belastingdienst een inkomensverklaring aanvragen. Deze vraagt u gratis aan via 0800 - 0543. U ontvangt de inkomensverklaring binnen 5 werkdagen.