Mijn Pré WonenContactZoeken

Hieronder leest u meer over de voorwaarden waaraan uw huishouden, uw nieuwe woning moet voldoen om gebruik te maken van deze 65+-regeling. Ook worden de belangrijkste vijf voordelen van de regeling vermeld.  

Voorwaarden huishouden

 • U  bent 65 jaar of ouder.
 • U woont alleen of met uw partner.
 • U woont in een sociale huurwoning van Ymere, Pré Wonen of Elan Wonen in Haarlem.
 • Uw woon- of slaapkamer is bereikbaar met een trap of u woont u in een woongebouw en uw woning is alleen bereikbaar via een trap.
 • U woont langer dan 1 jaar in uw woning.
 • U heeft een inkomen van maximaal € 36.798.
 • U kunt de regeling niet gebruiken in combinatie met andere regelingen. Bijvoorbeeld bij een sociaal plan bij herstructurering of bij WMO-verhuizing.

Voorwaarden nieuwe woning
U kunt van deze ‘Ouder worden & prettig wonen’-regeling gebruikmaken als de nieuwe woning voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

 • De woning is gelegen in Haarlem.
 • De woning wordt door een van de woningcorporaties aangeboden als sociale huurwoning.
 • De woning heeft maximaal drie kamers.
 • De huurprijs past bij het inkomen van het huishouden volgens de normen die de wetgever hiertoe heeft bepaald.
 • De woning is zonder trap toegankelijk (tot aan de voordeur).
 • De woning is zonder trap doorgankelijk (binnen de woning).

Bent u nog geen 65 jaar dan kunt u uiteraard wel alvast inschrijven op mijnwoonservice.nl zodat u al inschrijftijd opbouwt.

Voordelen

 1. Voorrang
  U krijgt voorrang als u gaat verhuizen naar een andere sociale huurwoning. U kunt zelf een geschikte woning zoeken via mijnwoonservice.nl. U kunt een woning kiezen bij zowel Elan Wonen, Pré Wonen als Ymere.
 2. Huurbehoud
  U neemt uw huidige netto huurprijs mee als contracthuur voor de nieuwe woning tenzij de vraaghuur van de nieuwe woning lager is. U wordt daardoor niet geconfronteerd met een huursprong. Ook niet wanneer u door de verhuizing overgaat naar een andere woningcorporatie.
 3. U krijgt een verhuisvergoeding
  U ontvangt een tegemoetkoming in de verhuiskosten van € 1.000.
 4. Bemiddeling
  Bent u niet in staat om zelfstandig of met behulp van familie of een vriend een woning te zoeken via Woonservice? Vraag dan bij ons naar de mogelijkheden voor persoonlijke bemiddeling.
 5. Ondersteuning bij verhuizing
  Heeft u hulp nodig bij administratieve of andere werkzaamheden rondom de verhuizing? U kunt altijd gebruikmaken van de diensten van de verhuiscoach van welzijnsorganisatie Dock. U kunt contact opnemen met Veerle Sterk (tel. 06-39 02 23 69) of neem contact op met Pré Wonen.