Mijn Pré WonenContactZoeken

Nieuwe woonruimteverdeelsysteem - vragen en antwoorden

 1. De woningen worden vanaf 27 november 2018 geadverteerd via Woonservice IJmond/Zuid-Kennemerland 
 2. U heeft meer keus in een grotere regio (Beverwijk/Heemskerk, Velsen en Zuid-Kennemerland
 3. Vanaf 27 november 2018 is er een Klantcontactcentrum, waar u terecht kunt met al uw vragen over inschrijven, wijzigingen, betalen, reageren en overige vragen.
 4. Als u ingeschreven staat kunt u op alle aangeboden woningen reageren, mits passend qua inkomen en huishoudgrootte.
 5. Er worden u geen woningen meer aangeboden. U moet zelf actie ondernemen.

Vanaf 27 november 2018 kunt u via Woonservice IJmond/Zuid-Kennemerland reageren op het aanbod. De woningen van de corporaties uit de regio die vrijkomen, zijn dan voor de woonruimteverdeling samengevoegd.

De woningen worden op de website geadverteerd. Daar kunt u reageren op de aangeboden woningen. De eerste keer dat u de website bezoekt, loopt u de volgende stappen door.

 • U gaat naar de website www.mijnwoonservice.nl
 • U logt in met uw e-mailadres en het systeem herkent uw inschrijving
 • U maakt een wachtwoord aan
 • U controleert of uw gegevens actueel zijn; zo niet, dan past u ze aan
 • U stelt uw zoekprofiel in
 • Op basis van uw zoekprofiel krijgt u uw woningaanbod te zien
 • U kunt reageren!

Als u toestemming geeft voor het overnemen van uw gegevens dan gaat de duur van uw langstlopende, geldige optie in het nieuwe systeem als uw inschrijfduur mee. Om te zorgen dat uw kansen binnen de gemeenten Beverwijk/Heemskerk (uw huidige regio) ongeveer gelijk blijven, krijgt u 3 extra inschrijfjaren. Die jaren tellen alleen mee als u reageert op een woning binnen de gemeenten Beverwijk/Heemskerk.

Een inschrijving voor Woonservice IJmond/Zuid-Kennemerland kost € 10,- per jaar.

 

Ruim van tevoren krijgt u informatie over de verlenging van uw inschrijving en de wijze van betalen.

Sinds 15 juli 2018 is het al niet meer mogelijk om opties te nemen bij Pré Wonen Beverwijk/Heemskerk.
U krijgt het bedrag dat uw voor uw opties heeft betaald, teruggestort op uw rekening.
Tot 27 november 2018 bieden wij nog woningen aan via het optiemodel van Pré Wonen Beverwijk/Heemskerk.

Door het samenvoegen van de regio`s verandert het totale aantal woningzoekenden en het totale aantal woningen niet. De wachttijd kan per woning wel verschillen. U heeft wel meer keuze.

Het aanmelden, reageren en de aanbieding van een woning gaat via de website. Heeft u zelf geen computer, dan raden wij u aan iemand in uw omgeving te vragen u daarmee te helpen. U heeft een emailadres nodig!

Ja. Tot 27 november kunt u uw vragen aan de corporatie stellen. Vanaf 27 november 2018 kunt u alleen bij het Klantcontactcentrum van het nieuwe systeem terecht. U ontvangt daar later de contactgegevens van.

Dat klopt. Op de website kunt u lezen welke woningen er beschikbaar zijn. U kijkt dan zelf of u daarvoor in aanmerking wilt komen of niet. Heeft u belangstelling voor een woning, dan reageert u  op de advertentie die op www.mijnwoonservice.nl staat.

Nee, dat is niet het geval. Voor sommige woningen gelden voorwaarden, bijvoorbeeld leeftijd, gezinsgrootte en/of inkomen. U kunt soms wel op die woningen reageren, maar als er iemand reageert die aan alle voorwaarden voldoet, dan gaat die persoon voor.

U kunt uw inschrijving altijd zelf aanpassen. Het is belangrijk dat uw inkomen en huishoudgrootte kloppen. Bij toewijzing van een woning worden deze gegevens gecontroleerd.

Dagelijks komen er advertenties met woningen op de website met daarbij de voorwaarden. Dan pas hoeft u te beslissen of u wilt reageren of niet. U kunt maximaal op 3 woningen reageren. De inschrijving stopt na drie werkdagen. Direct daarna is zichtbaar op welke plek u staat voor die woning. De persoon met de langste inschrijfduur en die voldoet aan de voorwaarden komt als eerste in aanmerking voor de woning.

U heeft nu een of meer opties bij Pré Wonen Beverwijk/Heemskerk. In de nieuwe privacywet staat dat wij uw toestemming nodig hebben om uw gegevens over te mogen zetten naar Woonservice. Daarna kunnen wij uw gegevens overzetten. U neemt uw inschrijfduur mee van de langstlopende geldige optie. U krijgt 3 jaar extra voor woningen in uw huidige regio/gemeente.
Geeft u geen toestemming, dan vervallen uw inschrijving en uw opties.

Staan uw gegevens wel in ons systeem, maar heeft u geen opties genomen en ook geen kosten gemaakt, dan beschouwen wij u als niet ingeschreven. De reden is dat u daarmee tot nu toe niet heeft aangegeven dat u ook echt woningzoekend bent. Wilt u in de toekomst wel in aanmerking komen voor een huurwoning in de regio die op 27 november 2018 ontstaat, dan kunt u zich inschrijven op www.woonservice.nl. U betaalt daarvoor een vast bedrag per jaar.

Heeft u begin september 2018 nog geen bericht van ons ontvangen, dan kunt u ervan uitgaan dat u bij ons niet als woningzoekende genoteerd staat. Bent u echt van mening dat er een fout is gemaakt, neem dan contact op met ons 088 - 77 00 000.

Als u echt woningzoekend bent, kunt u zich nu inschrijven bij www.mijnwoonservice.nl. Dan start ook uw inschrijfduur.

U gaat € 10,- per jaar betalen. U hoeft nu geen actie te ondernemen. Als het zover is ontvangt u informatie over uw inschrijving en de betaling.

De regels voor urgenties worden door de gemeenten bepaald. Ook kunnen corporaties zelf voorrangsregels vaststellen. Dit betekent dus dat er op onderdelen verschillen kunnen zijn. De voorwaarden die de corporaties stellen, worden vermeld bij de woningadvertentie. Voor regels van de gemeente, bijvoorbeeld over urgentie, is het belangrijk bij uw eigen gemeente te informeren.