Mijn Pré WonenContactZoeken

Klachten en complimenten

U kunt uw klacht of compliment doorgeven:

 • via de mail: mail-at-prewonen.nl;
 • aan het team Klantadvies, bereikbaar via telefoonnummer 088 7700 000

Na het indienen van uw klacht ontvangt u binnen 24 uur, op werkdagen, een reactie en een mogelijke oplossing. Vervolgens zullen wij uw klacht afhandelen in het nazorgtraject.

Wanneer wij uw klacht niet goed hebben behandeld, kunt u uw klacht indienen bij de Huurcommissie of Regionale Geschillencommissie.

Overlast

Degene die de overlast veroorzaakt is zich hiervan meestal niet bewust. Vaak is het rustig aanspreken van die persoon al voldoende om de overlast te stoppen. Mocht dit niet helpen, dan kan Pré Wonen bemiddelen. U kunt hier meer lezen in de brochure ‘Informatie over overlast’.

U kunt de overlast melden via uw account op ‘Mijn Pré Wonen’. Het is belangrijk dat u in uw melding een korte omschrijving van de overlast geeft. Anonieme meldingen nemen wij niet in behandeling. Wij gaan met alle informatie vertrouwelijk om.

Sommige klachten kunnen wij niet behandelen, omdat deze bij de politie of de gemeente thuishoren.

 

 

Let op: Houd er rekening mee dat uw melding bij de gemeente en/of politie niet direct wordt doorgestuurd naar Pré Wonen. Wanneer u een melding bij politie of gemeente maakt, is het belangrijk Pré Wonen hierover schrifftelijk te informeren.

De volgende gevallen meldt u bij de politie:

 • Als er sprake is van discriminatie, intimidatie of bedreiging.
 • In geval van vernieling of inbraak.
 • Bij overlast door drugsgebruik of als er in uw buurt drugs worden verhandeld.
 • Bij ernstige overlast buiten kantooruren

De politie registreert uw klachten. Wij raden u aan in ernstige gevallen officieel aangifte te doen. Het is verstandig een proces-verbaal te vragen.

De volgende soorten overlast kunt u doorgeven aan uw gemeente, via de website van de gemeente:

 • Rondslingerend vuil op een openbaar terrein (dus niet in uw trappenhuis of in de tuin van uw buren).
 • Slecht onderhouden openbaar groen.
 • Parkeeroverlast op de openbare weg

Woonfraude

 • Als de huurder de woning verhuurt aan iemand anders, zonder dat Pré Wonen daarvan op de hoogte is gesteld.
 • Als de woning lange tijd leeg of onbewoond is, bijvoorbeeld omdat de huurder langdurig in het buitenland verblijft.
 • Als de woning wordt gebruikt voor illegale bedrijfskundige doelen, zoals hennep kweken, drugsverkoop of prostitutie.
 • Als de woning als postadres of opslag wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor criminele activiteiten.

In deze gevallen kan Pré Wonen besluiten de woningen te ontruimen, zodat deze weer beschikbaar komen voor mensen die recht hebben op een sociale huurwoning.

 • Om oneigenlijk gebruik van een sociale huurwoning te voorkomen.
 • Om overlast en verval te voorkomen.
 • Veiliger gevoel te geven in de buurt.
 • Kortere wachtlijsten voor sociale huurwoningen realiseren

Heeft u het gevoel dat iets niet klopt? Neem dan contact met ons op via 088-7700 000 of stuur een e-mail naar woonfraude-at-prewonen.nl.