Ons jaar 2019

Wij verhuren
13.218
woningen
Waarvan
12.394
sociale huur
Wij bieden onderdak aan bijna
30.000
mensen
€ 535,19 € 535,19

Onze gemiddelde huur is

535,19
new-house-mobile new-house
44 nieuwe woningen

leverden we in 2019 op

3 nieuwbouwprojecten zijn gestart

2 nieuwbouwprojecten zijn in de laatste deelfase

new-house-mobile
96 woningen

werden vernieuwd

1 renovatieproject is gestart

Tevreden huurders

Onze huurders zijn tevreden en waarderen
onze dienstverlening met een:

7,5

Wonen en leven

pair-images-mobile
€ 83,53 per woning

besteedden we in 2019 aan leefbaarheid, een ander domein waarin wij onze
maatschappelijke inzet tonen. Mooie voorbeelden daarvan zijn: ‘Sportieve
buren’ (Haarlem), ‘StreetRulez’ (Beverwijk), ‘Buurtpower', preventie en vroegsignalering
versterken rond kwetsbare bewoners’ (Haarlem-Schalkwijk).

728 meldingen

In 2019 ontvingen we 728 meldingen van overlast

0,74%
huurachterstand

Dankzij ondersteuning op maat en intensief contact met de huurders slaagt Pré Wonen erin de huurachterstanden laag te houden. Het helpt om schuldenproblematiek zoveel mogelijk binnen de perken te houden of te voorkomen.

Kwaliteit van onze woningen

renovation-mobile
26,8 miljoen

besteedden we aan het onderhouden van onze woningen

19,1 miljoen

aan het renoveren
van onze woningen

10,7 miljoen

aan het nieuwbouwen van
sociale huurwoningen

We hebben
6.000 woningen

met een (energie)label B of hoger

Met wie werken wij samen

Samenwerken

Pré Wonen heeft de eigen ambities duidelijk voor ogen. We kennen onze kracht en deskundigheid. Maar we weten ook goed waar andere partijen goed en deskundig in zijn. Samenwerking biedt een meerwaarde om efficiënter en effectiever te werken, en zo de gedeelde doelen en belangen te bereiken.

Over ons

141 collega’s

zetten zich in voor onze circa

30.000 huurders

Waar geven we ons geld aan uit

100% 80% 60% 40% 20% 10% 0 Vrij besteedbaar Vennootschapsbelasting Financiële baten en lasten Uitplaatsingskosten Overige exploitatielasten Beheerkosten Verhuurdersheffing & Saneringssteun Leefbaarheid Dagelijks- en mutatieonderhoud Personeelslasten (incl inhuur) Planmatig onderhoud 14% 0% 15% 1% 7% 5% 15% 1% 15% 14% 13%

Uit de grafiek blijkt dat Pré Wonen in 2019 van iedere euro huuropbrengst 28% aan onderhoud heeft, 10% meer dan in 2018. Onze maatschappelijke prestaties zijn op het punt van onderhoud dus verbeterd. De grafiek laat ook zien dat 15% van de huuropbrengst is gebruikt om aan onze renteverplichtingen te voldoen. De zogenoemde vrije kasstroom is ten opzichte van 2018 met 4% toegenomen met name doordat in 2019 een teruggave is ontvangen voor de vennootschapsbelasting. Deze extra middelen zijn ingezet om onze investeringen te financieren.

\