Disclaimer voor website

Pré Wonen besteedt uiterste zorg aan actuele, toegankelijke, correcte en complete informatie op deze website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Pré Wonen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

 

Disclaimer voor e-mails

Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde. Zowel Pre Wonen. als haar bedrijfsonderdelen kunnen geen waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de informatie in het e-mailbericht geven en kunnen daarom geen verplichtingen op zich nemen.

Zowel Pre Wonen. als haar bedrijfsonderdelen zijn genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik of het zich baseren op dit e-mailbericht en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

delen