Contact

Disclaimer

Pré Wonen doet haar best om de informatie op deze website bij te werken en duidelijk, kloppend en compleet te houden. Toch is het mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, niet compleet of niet juist is. U kunt aan de website daarom geen rechten ontlenen.

De inhoud van onze e-mailberichten is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u een bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen of te verspreiden. Aan onze e-mailberichten inclusief de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Pré Wonen is niet verantwoordelijk voor schade en/of kosten als gevolg van onvolledige en/of foutieve informatie op onze website of in onze e-mailberichten.

Terug naar Home