Servicekosten zijn een deel van de huur. U betaalt elke maand een voorschot. Één keer per jaar krijgt u een eindafrekening. Dan berekenen we wat de echte kosten waren. Soms krijgt u geld terug, soms moet u extra betalen.

Waar bestaan servicekosten uit? 
Servicekosten zijn kosten die we maken voor algemene ruimten en andere extra diensten. De kosten verschillen per woning. Op uw huurspecificatie ziet u welke kosten u betaalt voor welke service. Onderdeel van servicekosten kunnen zijn: 

 • Elektra in algemene ruimten (lampen, lift) 
 • Schoonmaken algemene ruimten 
 • Tuinonderhoud 
 • Wijkbeheer 
 • Stookkosten (verwarming en warm water) 


Aanpassing voorschot servicekosten per 1-1-2023 
Pré Wonen heeft een energiecontract voor blokverwarming, elektriciteit voor liften en verlichting in de algemene ruimten van een complex. Dankzij dit contract veranderden de energiekosten voor deze woningen lange tijd niet. 

Eind oktober 2022 liep dit vaste contract af. Daarom moesten wij een nieuw contract met een nieuwe leverancier afsluiten. In dit nieuwe contract gelden de hogere prijzen voor gas en elektra. Door de stijgende energieprijzen weten wij nu al dat de huidige voorschotten niet voldoende zijn. Daarom verhogen wij per 1 januari 2023 uw voorschot. Huurders zijn hierover in november per brief geïnformeerd. 

Bekijk onderaan deze pagina de veelgestelde vragen en antwoorden over de nieuwe voorschotten.  

Opbouw administratiekosten 

 • Voor de administratiekosten volgt Pré Wonen het beleid van de Huurcommissie. We rekenen 5% administratiekosten over de, in dat jaar, gemaakte servicekosten.  
 • Uitzondering hierop zijn de levering van warmte, water of elektriciteit aan de woning. U betaalt hiervoor 1% administratiekosten als er een meter aanwezig is die door een extern bedrijf wordt opgenomen, zoals ISTA of TECHEM.  
 • U betaalt hiervoor 2% administratiekosten als Pré Wonen zelf de meter opneemt of als er geen meter aanwezig is.  
 • Pré Wonen hanteert geen minimumbedrag aan administratiekosten. 


Servicekosten en huurtoeslag 
Sommige onderdelen van de servicekosten tellen mee in de rekenhuur bij de aanvraag voor huursubsidie. Dit zijn: 

 • Energiekosten gemeenschappelijke ruimten; 
 • Schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten; 
 • Huismeesters- of wijkbeheerskosten; 
 • Kosten voor recreatieruimten. 


Op de website van de Woonbond leest u hier meer over. 

Veelgestelde vragen en antwoorden over de nieuwe voorschotten.

Via een zorgvuldig inkoopproces hebben we een nieuwe energieleverancier gekozen. Bij dit proces zijn de huurders ook vertegenwoordigd via de Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland, Bewonerskern IJmond en Huurders Platform Zandvoort.

Normaal gesproken bepalen we aan de hand van de jaarlijkse afrekening van de servicekosten of de voorschotten nog hoog genoeg zijn. Door de stijgende energieprijzen weten wij nu al dat de huidige voorschotten niet voldoende zijn. Om te voorkomen dat u een hoge eindafrekening krijgt, verhogen wij nu al de voorschotten. 

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Dit betekent dat een maximale prijs geldt voor gas en elektra tot een bepaald verbruik. Met het prijsplafond wil de overheid alle huishoudens helpen de stijgende energierekening betaalbaar te houden.  

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Het is nog niet bekend wat het energieplafond betekent voor woningen met blokverwarming en blok elektra (voor privégebruik). Het kabinet komt nog met een definitief voorstel voor het energieplafond bij blokverwarming en blok elektra. In het voorjaar van 2023 bekijken we of dit gevolgen heeft voor de hoogte van uw voorschot.   

Met het bepalen van de nieuwe voorschotbedragen hebben we al rekening gehouden met een prijsplafond voor energie.  

Het is mogelijk om de energietoeslag in mindering te brengen op uw servicekosten. U kunt dan de energietoeslag overmaken naar Pré Wonen. Wij brengen dit in de eindafrekening in mindering op uw totale energierekening. Neemt u hiervoor contact op met Pré Wonen, afdeling Huurincasso.  

Wij kunnen op uw verzoek de servicekosten aanpassen die gaan over ‘stookkosten met meter’. Stuur hiervoor een e-mail of brief naar Pré Wonen met dit verzoek.  

Uw stookvoorschot is verhoogd op basis van uw verbruik in 2021 en de nieuwe energieprijzen. Heeft u in de tussentijd uw eigen verbruik verminderd, dan liggen de echte kosten misschien lager dan de door ons berekende voorschotten. Op basis van uw verzoek kijken wij naar uw verbruik over de afgelopen periode. Bent u inderdaad minder gaan verbruiken, dan kunnen wij in overleg uw voorschotbedrag aanpassen.  

Let op: met het aanpassen van uw voorschot neemt u het risico dat u bij de eindafrekening meer moet bijbetalen.  

Onder ‘Algemeen elektra’ valt onder andere verlichting in algemene ruimten, lift, mechanische ventilatie en elektrische deuropeners.  

De verlichting die brandt in algemene ruimten van flatgebouwen is verplichte noodverlichting. Deze mag niet uitgeschakeld of op een sensor gezet worden. Ook moet deze verlichting voldoen aan een minimaal aantal lumen (lichtsterkte), zodat iedereen in geval van bijvoorbeeld een brand veilig de uitgang kan vinden. Het verbruik van deze verlichting is minimaal.  

Neem contact op met Pré Wonen. We denken graag met u mee. U kunt bellen naar 088 - 77 00 000 of e-mailen naar mail@prewonen.nl

delen