Servicekosten zijn alle kosten die u als huurder op grond van de huurovereenkomst bovenop de (kale) huurprijs betaalt. Voor dat geld levert Pré Wonen bepaalde voorzieningen en diensten. In uw huurovereenkomst staat om welke leveringen en diensten het in uw geval gaat (tenzij dit later met u is overeengekomen). Wijzigingen leest u op de website.           

Servicekosten elektra

  • U betaalt dit voor ‘elektra algemene ruimten’. De elektra is nodig voor - dit verschilt per complex -het laten werken van verlichting in de algemene ruimten en bijvoorbeeld voor de lift, intercom, de pomp om het drinkwater in de flat omhoog te krijgen of mechanische ventilatie.
  • Wij nemen elk jaar de meterstanden op en controleren de factuur van de energieleverancier. Zo zorgen wij ervoor dat deze kosten elk jaar ongeveer hetzelfde zijn.

Servicekosten lampen

  • Samen met de elektra rekenen wij ook de kosten af voor het vervangen van kapotte lampen. Dit verschilt natuurlijk per jaar. U betaalt daarom het ene jaar meer dan het andere jaar. Soms moet u zelfs bijbetalen.
  • Hoe halen wij deze schommeling uit de kosten?
    Alle woningen met verlichting in de gedeelde ruimten betalen een klein bedrag per maand . Dit doen we in één grote pot, een fonds genoemd. Hieruit betalen we de kosten voor het vervangen van de lampen. Blijft er in één jaar veel geld over? Dan hoeft u het jaar erop minder per maand te betalen. Zijn de kosten in één jaar veel hoger dan wat alle bewoners samen betalen? Dan gaat u het jaar erop iets meer per maand betalen.
  • We splitsen uw voorschot in twee delen: 'Elektra algemene ruimten' en ‘Lampenfonds’. Jaarlijks bekijken we deze voorschotten en bepalen de nieuwe hoogte.

Tarieven warmtewet
Sinds1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Is uw woning aangesloten op een gezamenlijke installatie voor warmte of water? Dan rekenen wij uw verbruik af met een vast tarief. We moeten dit tarief elk jaar opnieuw bepalen en aan u communiceren. Pré Wonen rekent 2019 als laatste jaar af volgens de Warmtewet. Bij deze afrekening leggen wij uit wat er voor u verandert.

  • Het tarief voor vastrecht is voor 2019 bepaald op: € 195,-.
  • Het variabele tarief is vastgesteld op: € 23,- per Gigajoule.
  • Deze tarieven zijn voor alle afnemers van warmte en water gelijk.

Opbouw administratiekosten
Pré Wonen volgt het beleid van de Huurcommissie. We rekenen 5% administratiekosten over de in dat jaar gemaakte servicekosten. Uitzondering hierop zijn de levering van warmte, water of elektriciteit aan de woning. U betaalt hiervoor 1% administratiekosten als er een meter aanwezig is die door een extern bedrijf wordt opgenomen, zoals ISTA. U betaalt hiervoor 2% administratiekosten als Pré Wonen zelf de meter opneemt, of als er geen meter aanwezig is. Pré Wonen hanteert geen minimumbedrag aan administratiekosten.

Terugbetalen administratiekosten 2019
Heeft u in de periode 1 januari 2019 tot 30 juni 2019 nog apart betaalt voor administratiekosten in uw huursamenstelling? Dan betalen wij u dit terug. Wij zorgen ervoor dat wij dit bedrag op 24 maart 2020 aan u overmaken. Enkele dagen later staat het op uw rekening. Heeft u een betalingsachterstand? Dan verrekenen wij dit uit te betalen bedrag met de achterstand.

delen