Over (sloop)nieuwbouwproject De Schrijvers

De sociale huurwoningen van Pré Wonen aan de Aart van der Leeuwstraat, Generaal Spoorlaan, Gerard van Eckerenstraat en de P.C. Boutenstraat in Delftwijk zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Pré Wonen sloopt daarom de komende jaren de 224 woningen en bouwt vervolgens circa 270 nieuwe sociale huurwoningen in fasen terug. Aansluitend verbetert de gemeente Haarlem de openbare ruimte rond de woningen.

Het ontwerp van de nieuwe woningen
Het ontwerp van de nieuwe woningen van de eerste nieuwe woongebouwen is klaar. Architectenbureau Just Architects heeft eigentijdse gebouwen ontworpen die prachtig aansluiten in de bestaande omgeving. In totaal worden er in twee fases ongeveer 270 appartementen gebouwd.

Wat gaan we bouwen in de eerste fase?
In de eerste fase worden er totaal 135 appartementen gebouwd. Ieder woongebouw is samengesteld uit een variatie van 2-, 3- en 4-kamerwoningen. Op de begane grond van elk woongebouw zijn bergingen en een gemeenschappelijke fietsenstalling aanwezig.

Het tweede deel van het plan wordt bijna hetzelfde als de eerste fase gebouwd. Het woongebouw tegen de P.C. Boutenstraat aan heeft de vorm van een U. De andere twee woongebouwen zijn rechthoekig. De appartementen zijn energiezuinig. Zo komen er op het dak zonnepanelen te liggen.

Groen in het ontwerp
Met de aannemer en de gemeente zijn goede afspraken gemaakt over het planten van nieuwe bomen waarvan het aantal en de grootte minimaal gelijk is aan de gekapte bomen. Door een landschapsarchitect is er een prachtige binnentuin ontworpen die in de toekomst door bewoners wordt gebruikt. Maar ook aan het groen om de nieuwbouw heen wordt in overleg met de gemeente

Haarlem aandacht besteed.

Planning
De eerste 4 oude woongebouwen zijn gesloopt. In december 2021 is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de eerste fase (gebouw 1 en gebouw 2A+2B). De verwachting is dat de bouw in mei 2022 start.

Leegstandsbeheer
Bewoners uit fase 1 en 2 zijn verhuisd naar wisselwoningen in fase 3 en 4, of wonen inmiddels elders in Haarlem e.o. De lege woningen verhuren we tijdelijk. Met de leegstandsbeheerder zijn nauwe contacten en regelmatig overleg, om samen te zorgen dat de leefbaarheid van de wijk op peil blijft.

Contact
Heeft u een vraag over project De Schrijvers? Wij zijn er voor u. Neem gerust op door te mailen naar: deschrijvers@prewonen.nl.

Interesse in een woning
Heeft u misschien interesse in een woning in De Schrijvers? Alle woningen van het project komen enige maanden voor de oplevering van de nieuwbouw op de website van www.mijnwoonservice.nl. Als u ingeschreven staat als woningzoekende kunt u daar op een woning reageren.

(laatste update: december 2021)

delen