Het wooncomplex Romolenbeek – Kruidplein in de Europawijk is in het najaar van 2019 gesloopt. De ‘oude’ bewoners wonen sindsdien ergens anders. Het tijdelijk braakliggende terrein wordt, op initiatief van oud bewoners, actief gebruikt door de buurt.

In het najaar van 2021 gaat Pré Wonen op deze locatie een nieuw appartementencomplex bouwen.

Een nieuw Romolenbeek – Kruidplein
Het gebouw Romolenbeek was slechts 25 jaar oud. Na onderzoek bleek dat het opknappen van het gebouw technisch en financieel niet mogelijk was. Daarom is er gekozen voor het bouwen van een nieuw gebouw.

De bewoners van het oude pand hebben allen een nieuwe woning op een andere plek in Haarlem gekregen. Zij wonen daar met veel plezier. Een aantal bewoners heeft aangegeven dat zij straks misschien terug willen keren naar het nieuwe gebouw. Terug op hun oude vertrouwde plek in de stad. Maar dan in een nieuw jasje.

Voorbereidingen nieuwbouw
Het nieuwe gebouw wordt gebouwd om te wonen. Er komen maximaal 30 compacte sociale huur appartementen. Bij het vormgeven van het plan werken we samen met een stedenbouwkundige architect.

De gemeente Haarlem is bekend met ons initiatief en wij zijn in overleg met hen over het stedenbouwkundig en landschappelijk kader waarbinnen de nieuwbouw vorm gaat krijgen.

De Kruidenbuurt is een bijzondere wijk met betrokken en initiatiefrijke bewoners. In de plannen voor de nieuwbouw zullen wij daaraan zeker aandacht besteden. Zo denken vijf oud bewoners op dit moment actief mee. Eerder al dachten zij mee over het te slopen gebouw en de belangen van de bewoners die er woonden.

Contact
Heeft u een vraag over project Romolenbeek – Kruidplein? Wij zijn er voor u.

Neem gerust contact met Ilona van Lavieren (Projectcoördinator sociaal) via 088 77 00 000 of per e-mail via romolenbeek@prewonen.nl

delen