De Voorkamer zoekt nieuwe leden

Uw huis, de buurt waarin u woont: het is een belangrijk deel van uw leven, u bent er elke dag. Door met Pré Wonen mee te denken, verbeteren we samen de woningen en woonomgeving van onze huurders. We betrekken u daarom graag bij de keuzes die Pré Wonen maakt.

De Voorkamer is een manier om het contact tussen huurders en Pré Wonen te verbeteren. De Kamerleden zijn actieve, betrokken en kundige huurders uit het werkgebied van Pré Wonen. Zij zijn gesprekspartner voor Pré Wonen en praten en denken mee over beleidsmatige en organisatiebrede onderwerpen, zoals het huurbeleid, onderhoudsbeleid, duurzaamheid en klantdienstverlening.

De Voorkamer kan ook zelf een onderwerp op de agenda zetten waarvan ze vindt dat Pré Wonen er (meer) aandacht aan zou moeten besteden.

PROFIEL VAN EEN KAMERLID

Criteria
• Interesse hebben in het werk van een woningcorporatie.
• Willen meedenken en invloed uitoefenen op de beleidskeuzes van Pré Wonen.
• Als persoon ruimte over hebben in de zin van tijd en energie.
• Beschikken over digitale basisvaardigheden.
• Geen lid zijn van één van de bewonerskernen van Pré Wonen (u mag wel lid zijn van een bewonerscommissie).

Competenties
• Het vermogen abstracte informatie tot u te nemen.
• Zowel mondeling als schriftelijk goed uit kunnen drukken.
• Capaciteiten om samen te werken en op te komen voor het algemeen belang.

TAKEN VAN EEN KAMERLID
Als deelnemer denkt en praat u in een vroeg stadium mee over beleidsthema’s van Pré Wonen. Denk aan onderwerpen als duurzaamheid, huurbeleid, onderhoudsbeleid en klantdienstverlening.

Wat levert het op?
• Actieve betrokkenheid bij uw woon- en leefomgeving.
• Meepraten en meedenken over beleidsthema’s van Pré Wonen.
• Inzicht in de organisatie Pré Wonen.
• Het vergroten van uw netwerk.
• Ervaring met vrijwilligerswerk op beleidsniveau.

AANMELDEN
We zoeken voor De Voorkamer nieuwe leden die voor een periode van maximaal 4 jaar met ons mee willen denken. Per jaar bekijken we gezamenlijk welke onderwerpen er bij Pré Wonen op stapel staan en kunt u aangeven met welk(e) van deze onderwerp(en) u mee zou willen denken. U bepaalt per jaar dus zelf hoeveel tijd u in De Voorkamer steekt. Kamerleden ontvangen een onkostenvergoeding.

INTERESSE?
Wilt u met ons meedenken over allerlei actuele onderwerpen? Geef u dan snel op, uiterlijk voor 2 november 2020 voor De Voorkamer, door een mail te sturen aan voorkamer@prewonen.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u, bij voorkeur per telefoon, terecht bij Maria van Putten (voorkamerlid) 023-5403257. Lukt bellen niet, dan mag mailen ook: venkelgroen@gmail.com.

delen