De huur kunt u digitaal opzeggen via uw account op ‘Mijn Pré Wonen’. Een medehuurder die geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder is, kan zelf het medehuurderschap opzeggen. Dit kan via zijn/haar eigen account op ‘Mijn Pré Wonen’.

Bent u geregistreerd partner of getrouwd? Dan moeten béide personen de huur opzeggen.
Voor meer informatie over huuropzegging en regels over oplevering van de woning: bekijk de brochure.

Opzegtermijn

  • De opzegtermijn is één (1) kalendermaand en gaat in vanaf de dag dat de opzegging is ontvangen.
  • U hoeft dus niet per se per de eerste van de maand op te zeggen. Elke andere dag kan ook (behalve een weekenddag of erkende feestdag; dan schuift de laatste dag van de huur op naar de eerstvolgende werkdag).
  • Als u langer dan een maand de woning aan wilt houden, bijvoorbeeld omdat het veel werk is de woning leeg te halen, dan is dat mogelijk. U kunt zelf een einddatum bepalen. De opzegtermijn is echter maximaal 3 maanden; bij overlijden is de maximale opzegtermijn 2 maanden. De huur loopt door totdat de sleutels zijn ingeleverd.

Inspectie, bezichtiging en eindafrekening
Na ontvangst van uw huuropzegging maken wij een afspraak met u voor de voorinspectie met bezichtiging en de sleutelinname. Daarna volgt de eindafrekening.

Voorinspectie
Tijdens de voorinspectie stellen we een rapport op waarin bijvoorbeeld staat: wat u moet verwijderen of veranderen, wat u kunt achterlaten, wat u moet repareren of schoonmaken (om eventuele kosten te voorkomen) en wat de eventuele vergoeding is voor uw veranderingen.

Bezichtiging
We willen de woning graag aansluitend verhuren aan een nieuwe huurder. Daarom plannen we gelijktijdig met de voorinspectie een bezichtiging in.

Eindafrekening
Dit is geen eindafrekening voor uw gas, licht en water. De eindafrekening kan bestaan uit teveel of te weinig betaalde huur en overige vorderingen. Dit is een totale afrekening bij einde huur. De eindafrekening ontvangt u binnen tien werkdagen na de laatste huurdag.

Lees meer

Als de huurder is overleden, dan zijn de erven verantwoordelijk voor de afronding van de huurovereenkomst. De huur moet worden opgezegd en de woning moet worden opgeleverd. De kosten vormen hierbij helaas ook een onderdeel van de nalatenschap. Onze medewerkers kunnen u hier meer informatie over geven.

De huur kunt u digitaal opzeggen. Dit kan via: 'Mijn Pré Wonen'.

  • Lukt dit niet, omdat u niet over de inloggegevens beschikt, mailt u ons dan.
  • Wij hebben de naam en het adres van de overledene nodig en een einddatum van het huurcontract.
  • Daarnaast vragen wij om een correspondentieadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer van diegene die de huuropzegging gaat afhandelen en een kopie van de overlijdensakte of een kopie van de rouwkaart.

Laat ons dit zo snel mogelijk weten. Dan kunnen wij de afhandeling organiseren. Mail ons zo snel mogelijk een kopie van de ‘Akte nalatenschap’.
 

Uitleg:

  • Neemt u afstand van de erfenis, dan bent u niet meer verantwoordelijke voor de afwikkeling en heeft u ook geen recht meer op de nalatenschap.
  • U bent verplicht hierover een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank.
  • De rechtbank geeft een 'Akte nalatenschap' af waaruit uw aanvaarding of verwerping blijkt.
  • U (of uw notaris) krijgt deze akte binnen enkele weken thuisgestuurd.
delen