Veel gestelde vragen

Op mijnprewonen.nl kunt u zelf gemakkelijk en snel uw woonzaken regelen. Log in met uw persoonlijke gegevens en u kunt direct aan de slag.

Ga naar www.prewonen.nl:

 • Klik rechtsboven op 'mijnprewonen.nl'.
 • Vraag eenmalig inloggegevens aan.
 • Houd eenmalig, ter verificatie, uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
 • Een uniek e-mailadres is verplicht (dit wordt uw gebruikersnaam).
 • U ontvangt een e-mailbevestiging en kunt vervolgens direct inloggen.

Het account ‘mijnprewonen.nl’ kunt u onder meer gebruiken voor het wijzigen van uw gegevens, het melden van reparaties en overlast, het overmaken van de huur en het opzeggen van de huur. 

Op onze website www.mijn.prewonen.nl/reparatieverzoek meldt u eenvoudig en snel een reparatieverzoek. Wilt u liever bellen, dan kan dat op telefoonnummer 088 77 00 000 en kies optie 3.

Reparatieverzoeken met een spoedeisend karakter kunt u uitsluitend telefonisch melden via 088 77 00 000 en kies optie 3.

Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een gaslek, storing in de lift, rioolverstopping of storing inde centrale verwarming.

 • Gaslek; ruikt u gaslucht? Zet alle ramen en deuren open en sluit de hoofdgaskraan. Bel: 088 - 77 00 000 en kies optie 3. Dit kan 24 uur per dag, ook in het weekend.
 • Storing lift; bij een storing aan de lift, bel liftbedrijf MO2, 0800-860-08-60.
 • Rioolverstopping; Bel 088-7700000 en kies 2. Dit kan 24 uur per dag, ook in het weekend.
 • Collectieve of individuele ventilatiesysteem; Bel de firma Mampaey , 023 – 531 94 54.
 • Collectieve CV installatie of zonneboiler; bel de firma Mampaey, 023 – 531 94 54.
   

Pré Wonen herstelt gebreken, voert de grotere reparaties uit en onderhoudt de buitenkant van de woning. U heeft een zogenoemde 'verzorgingsplicht' en bent zelf verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud aan uw huis. Bijvoorbeeld: U schildert uw huis binnen, houdt uw huis en balkon schoon en maakt de ventilatieroosters schoon. U onderhoudt de tuin en schuttingen en bestrijdt eventueel ongedierte.

Pré Wonen neemt per 1 januari 2021 uw complex over van Mooiland. Dit betekent dat u per 1 januari 2021 huur betaalt aan Pré Wonen. Tegelijk met uw huur betaalt u elke maand ook voor servicekosten. En wij uw huurcontract overnemen onder de huidige voorwaarden, passen wij wel deze servicekosten aan. Meestal is het de naam die wij wijzigen, maar enkele componenten zullen worden afgevoerd of samengevoegd.

Zo komen de voorschotten voor ‘serviceabonnement liften’ en ‘serviceabonnement CV’ te vervallen. Deze zitten bij Pré Wonen al in de kale huur. Voor het ‘lampenfonds’ betaalt u bij Pré Wonen voorlopig € 0,75, een aanpassing op de € 1,85  die u bij Mooiland betaalde voor ‘Vervanging lampen’.

In plaats van de componenten ‘ontstoppen riolering’, ‘risico glasbreuk’ en/of het ‘serviceabonnement’ krijgt u van ons beschikking tot het Pré Woonpakket. Dit Pré Woonpakket is maandelijks opzegbaar, bevat ook ontstopping en glasverzekering, en is verder bedoeld om kleine klussen voor de huurder uit handen te nemen. Dit tegen een maandelijkse bijdrage van € 3,99 inclusief BTW.

Begin 2021 houden we het Pré Woonpakket en het Lampenfonds tegen het licht en bepalen opnieuw de samenstelling ervan én de bijdrage daarvoor. Wij betrekkende Huurdersvertegenwoordigingen hierbij. Voor de zomer van 2021 krijgt  elke huurder de nieuwe prijs en samenstelling te horen. Ook dan kunt u het Woonpakket maandelijks opzeggen.

Overlast kunt u melden via uw eigen account op ‘mijnprewonen.nl’. Meer informatie leest u hier.

Huurders kunnen zonder problemen binnen de regio verhuizen. Pré Wonen is namelijk ook aangesloten bij  Woonservice. Ook de regeling voor ouderen (gelijkvloers gaan wonen met behoud van de huidige huurprijs), gaan we in Zandvoort continueren.

De huur kunt u opzeggen via uw account ‘mijnprewonen.nl’. De opzegtermijn is één kalendermaand en gaat in vanaf de dag dat de opzegging is ontvangen. Bij geregistreerd partnerschap of gehuwden moeten beide personen de huur opzeggen.

Vanaf december 2020 kunt u uw toekomstige huur overmaken aan Pré Wonen. U kunt dat op verschillende manieren doen.

 • Betalen via 'mijnprewonen.nl'
  U kunt betalen via uw account op ‘mijnprewonen.nl’. U kunt daar inloggen en de huur via de iDEAL-link overmaken voor de eerste van de maand.
   
 • Betalen via automatische incasso
  U kunt per mail een machtigingsformulier aanvragen. Wij schrijven dan het juiste huurbedrag maandelijks van uw rekening af per de 1e, 16e of 26e van de maand. U geeft zelf uw datumkeuze aan op het formulier.
   
 • Betalen via iDEAL-link per e-mail
  U kunt betalen via een e-mail die u ontvangt, met daarin een iDEAL-link om de huur voor de eerste van de maand aan ons te betalen. Dit kunt u aanvragen per mail. De link verloopt na elke 5e van de maand. Is uw link verlopen of heeft u de link niet ontvangen? Neem dan contact met ons op voor het aanvragen van een nieuwe iDeal-link. U kunt ons mailen: mail@prewonen.nl of bellen op 088 - 77 00 000.

Uw huur blijft hetzelfde. Er verandert niets voor u.

Er verandert niets. De huurovereenkomst die u met Mooiland heeft, gaat over naar Pré Wonen.

De Key stelt in het eerste helft van 2021 de afrekening servicekosten op voor de periode 1 januari 2020 tot en met 30 november 2020 en rekent deze af met de bewoners. Pré Wonen doet de afrekening over de periode 1 december 2020 tot en met 31 december 2021.

Alle huurbetalingen die na 1 januari 2021 bij Mooiland binnenkomen, stort Mooiland terug aan de betreffende huurder. De huurder moet zelf zorgdragen voor de betaling aan Pré Wonen.

delen