translate

Translate

Medehuurderschap

De hoofdhuurder is de persoon die op de huurovereenkomst staat. Hij of zij is in principe de verantwoordelijke voor een correcte bewoning van de woning, goed huurdersonderhoud en de stipte huurbetaling. Een medehuurder is iemand die samenwoont met de hoofdhuurder en de status van medehuurder heeft verkregen. De naam van de medehuurder kan op de huurovereenkomst staan, maar dat hoeft niet. Het kan namelijk zijn dat de medehuurder door een juridische verbintenis met de hoofdhuurder dezelfde status heeft. Huwelijk en geregistreerd partnerschap is een voorbeeld van zo’n verbintenis.

De medehuurder heeft dus dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Zo geniet de medehuurder ook van de huurbescherming, maar is ook medeaansprakelijk voor de huurbetalingen. De medehuurder moet zijn hoofdverblijf in de woning hebben. Medehuurderschap kunt u onder bepaalde voorwaarden aanvragen.


 

Als u en uw partner aantoonbaar twee jaar op uw adres een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd kan uw partner medehuurderschap aanvragen via het aanvraagformulier medehuurderschap. Bij goedkeuring van dit verzoek , is uw partner medehuurder. Uw partner heeft dan dezelfde rechten en plichten in relatie tot de huurwoning als u. Dit wordt schriftelijk bevestigd.


 

Wijziging huishoudsamenstelling

Trouwen of geregistreerd partnerschap
Bent u of gaat u trouwen of geregistreerd partnerschap? Geef dit door aan Pré Wonen via uw account op ‘Mijn Pré Wonen’ --> 'Mijn gegevens' --> 'Ik wil overige gegevens wijzigen'.
- Wij vragen u om een kopie van uw trouwboekje mee te sturen.
- Uw partner wordt of is van rechtswege medehuurder en net als u verantwoordelijk voor het betalen van de huurprijs.
- Denkt u eraan dat uw partner zich inschrijft bij de gemeente?

Samenwonen, maar niet trouwen of geregistreerd partnerschap
Gaat u samenwonen? Geeft dit door aan Pré Wonen via uw account op ‘Mijn Pré Wonen’ --> 'Mijn gegevens' --> 'Ik wil overige gegeven wijzigen'.
- Wij vragen een kopie van legitimatiebewijs van de partner mee te sturen.
- Denkt u eraan dat uw partner zich inschrijft bij de gemeente? 

Wilt u medehuurderschap aanvragen voor uw partner.
Hierboven leest u meer over Medehuurderschap. Het formulier vindt u hier: ‘aanvraag medehuurderschap’.

 

Als u gaat scheiden (of een geregistreerd partnerschap beëindigt) blijven beide partners de rechten en plichten op de woning houden totdat de echtscheiding definitief is. Met rechten en plichten bedoelen we dat u beiden aanspraak heeft op de woning en u beiden de verplichting hebt om de hele huurprijs te betalen. Als u samen met uw partner de beslissing heeft gemaakt wie er achterblijft in de woning, dat moet de huurder die de woning gaat verlaten zijn/haar medehuurderschap opzeggen.

Als u er samen niet uitkomt wie in de woning mag blijven wonen, kunt u de rechter vragen daarover een uitspraak te doen. De gerechtelijke uitspraak stuurt u naar Pré Wonen (mail@prewonen.nl). Na het versturen van de uitspraak wordt er contact met beide huurders opgenomen voor verdere afwikkeling.

Als u samenwoont, maar geen sprake is van scheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of medehuurderschap dan verandert er niets in de huurovereenkomst. U moet alleen een melding maken via uw account op ‘Mijn Pré Wonen’ -> 'Mijn gegevens' -> 'Ik wil overige gegevens wijzigen’.


 

Als uw partner hoofdhuurder was en u medehuurder bent geworden door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan heeft u recht op de huurwoning. U kunt een kopie van de akte van overlijden naar Pré Wonen sturen samen met uw persoonlijke gegevens en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart op rijbewijs). Wij zetten het huurcontract dan over op uw naam. U wordt hoofdhuurder.

Als uw partner hoofdhuurder was en u medehuurder bent geworden via een aanvraag, moet u bij Pré Wonen kunnen aantonen dat de huurwoning uw hoofdverblijf is vanaf het moment dat u de status medehuurder kreeg. Als u een huisvestingsvergunning kan krijgen, Pré Wonen verstrekt deze vergunning, dan kunt u in de woning blijven wonen.

Als uw partner hoofdhuurder was en u geen medehuurder bent, of u kunt niet aantonen dat de huurwoning onafgebroken uw hoofdverblijf was, heeft u geen recht op de woning en zult u een nieuwe woning moeten zoeken.

Kamerverhuur

U mag geen deel van het gehuurde onderverhuren, tenzij u hiervoor toestemming heeft gekregen. Als er geen overbewoning en overlast ontstaat, is het verhuren alleen met toestemming van Pré Wonen toegestaan. Het onderverhuren kan een bijdrage leveren aan het oplossen van het woningtekort, zonder andere mensen te benadelen. U moet dit wel bij ons aanvragen en daarbij aangeven wat u als
huurprijs voor de kamer wilt vragen. Bij een redelijke kamerprijs en voldoende ruimte in de woning zullen wij meestal toestemming verlenen. Zo is voor iedereen duidelijk dat de kamer legaal wordt verhuurd. Het verlenen van toestemming is een gunst en geen recht. Als u meer informatie wilt neem dan contact op via mail@prewonen.nl

Huisbewaring

U kunt huisbewaring aanvragen als u voor langere tijd afwezig bent en graag wilt dat iemand op uw huis past. De huisbewaring kan worden toegestaan voor maximaal één jaar. Bij proef samenwonen is dit maximaal een half jaar.

Het is belangrijk om huisbewaring vooraf goed te regelen. U mag niet zonder toestemming van Pré Wonen uw woning in gebruik geven.

Meer informatie en de voorwaarden kunt u lezen in de brochure ‘Informatie over huisbewaring’.

 

U kunt huisbewaring aanvragen via dit aanvraagformulier.


 

Woningruil

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeenkomen van huurwoning te ruilen, heet dat woningruil. De verhuurders en de gemeenten moeten hier wel toestemming voor geven.

De applicatie HuisjeHuisje maakt woningruil makkelijker. De nieuwe app brengt huurders die willen verhuizen bij elkaar. Zo vinden huurders sneller een woning die past bij hun wensen. HuisjeHuisje zorgt zo voor betere doorstroming. De app is gratis, veilig en betrouwbaar. 


 

Door middel van dit formulier kunt u woningruil aanvragen. U kunt het formulier naar ons opsturen of mailen.

Vergeet bij het versturen van het aanvraagformulier niet uw inkomensverklaring. Dit formulier kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst. Houd uw burgerservicenummer bij de hand.

delen