Mijn Pré WonenContactZoeken

De Raad van Commissarissen verzorgt het interne toezicht bij Pré Wonen. Alle leden zijn benoemd op basis van een opgesteld profiel, waardoor op het gehele werkterrein van Pré Wonen een ruime deskundigheid in de Raad aanwezig is. Anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad, hebben de leden geen zakelijke relaties met Pré Wonen.

De Raad van Commissarissen heeft per 1 februari 2019 de volgende leden:

 

De heer ir. W. J. Bodewes (1952) Voorzitter RvC, lid Remuneratiecommissie

Nevenfuncties:

 • ­Raad van toezicht Internationale Architectuur Biennale , Rotterdam (vanaf 1-2-2015)
 • Voorzitter Bestuur Holland Property Plaza, Zeist (vanaf 1-10-2013)
 • Lid Dagelijks Bestuur Forum Stedelijke Vernieuwing, Den Haag (vanaf 1-5-2009)
 • Voorzitter Bestuur Stichting Het Nieuwe IJ, Amsterdam (vanaf 1-12-2008)
 • Voorzitter Raad van toezicht Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, Rotterdam (vanaf 1-2-2004)

De heer drs. M.A. Zonneveld RA (1964);
lid RvC; voorzitter Auditcommissie
Directeur Financiën ROC Amsterdam en ROC Flevoland

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Woningcorporatie Stichting Zaandamse Volkshuisvesting (ZVH).                             
De heer J.D. de Kort (1960);
lid RvC, voorzitter remuneratiecommissie
Benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad

Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Diemen.
 
De heer Ir. F.M. van Beek (1953);
vicevoorzitter RvC

Benoemd op voordracht van bewonerskernen

Directeur-eigenaar van Frank van Beek
Consultancy B.V., adviseur op het gebied van Urban Concepts.

Nevenfuncties:
 • Voorzitter bestuur Stichting KunstGrens, Amsterdam.
Mevrouw mr. ing. E.M.W. Aalsma (1961);
lid Auditcommissie

Zelfstandig gevestigd advocaat (Asta advocaten).

Nevenfuncties
 • Lid (namens de huurders) en vicevoorzitter in Raad van Toezicht Woningcorporatie HabekoWonen
 • Lid (namens de huurders) in Raad van Toezicht woningcorporatie WORMER WONEN
Mevrouw J.P.A. de Goede MSc, MCM (1954);
lid Auditcommissie

Coreness Strategy Leadership Change. Network director
Change Academy

Nevenfuncties
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Wooncompagnie. Hoorn, Purmerend, Schagen
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht OVO, Zaanstad
 • Lid Raad van Toezicht Sopoh, Haarlemmermeer