Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

Samenwerking energie

 

Geothermie
Met de gemeente Haarlem, Elan Wonen en Ymere, neemt Pré Wonen deel aan het samenwerkingsverband Spaarne Energie.

Onderdeel hiervan is een onderzoek naar geothermie in Schalkwijk (Haarlem). Hiervoor is op 6 oktoberer 2015 een intentieverklaring getekend om te zorgen dat er een warmtenet ontwikkeld kan worden in Schalkwijk Dit netwerk wordt bij voorkeur ‘gevoed’ door warmte uit diepe bodemlagen (geothermie) en in de toekomst ook door andere warmteaanbieders. De bodem in Schalkwijk lijkt geschikt als geothermiebron en een eerste studie voor het warmtenetwerk is haalbaar. De volgende stap is dat een geothermieontwikkelaar, een warmteleverancier en meer gebruikers van warmte bij het project aansluiten.

In Schalkwijk vertegenwoordigen de drie deelnemende woningcorporaties ruim 6.000 van de ca. 15.000 meergezinswoningen in de wijk. Het initiatief sluit goed aan bij de wens van de corporaties om de energielasten van de bewoners te verlagen. In Schalkwijk kunnen met het warmtenet snel grote duurzame stappen worden gezet, goed voor mens en milieu.

Opvang restwarmte
Pré Wonen neemt, samen met WoonopMaat en Woningbedrijf Velsen, deel aan een onderzoek van Tata Steel. Dit gaat over de opvang van restwarmte en deze mogelijk gebruiken voor woningen in Beverwijk en Heemskerk.

 
 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS